STACIONARNO LIJEČENJE

Poštovani korisnici,

 

Obavještavamo Vas da se stacionarni odjel otvara 19. ožujka 2018. godine.

( za prijavu na bolničko liječenje / rehabilitaciju, poslati pismeni upit mailom na info@ljeciliste-veli-losinj.hr, priložiti uputnicu liječničkog povjerenstva – odobrenje )

 

Ove godine je u ponudi formirana grupa djece školskog uzrasta za stacionarno liječenje bez pratnje roditelja u terminima:

 

I.grupa: 23.03.2018. – 13.04.2018. – rok za prijavu do 23.02.2018.

II.grupa: 11.06.2018. – 02.07.2018. – rok za prijavu do 01.04.2018.