Obavijest o objavljenom prethodnom savjetovanju-javna nabava REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBJEKATA PARK II I KUHINJA

Poštovani,

26. srpnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavili smo dokumentaciju za prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za nabavu radova REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBJEKATA PARK II I KUHINJA. 

Dokumentacija se može preuzeti na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3038863