“Prethodno savjetovanje o dokumentaciji u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj, Ev.broj: JN-01/2017″