JAVNA NABAVA

Članak 76. zakona o javnoj nabavi, NN 120/2016, (dalje u tekstu: ZJN) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno: – obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili – je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su. Slijedom navedenog izjavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Lječilište Veli Lošinj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.