Liste čekanja

 

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

PRITUŽBE, PRIJEDLOZI:  lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787220000722912176372614.12.2020. 8:47:5518.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000721712177841914.12.2020. 7:33:3018.1.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000689311978790026.11.2020. 13:36:5018.1.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000723015111059514.12.2020. 8:50:0318.1.2021. 9:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071327.12.2020. 11:47:2118.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000734312970480923.12.2020. 12:11:1119.1.2021. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000734512180152530.12.2020. 10:24:0319.1.2021. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000734612180098930.12.2020. 12:19:2519.1.2021. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000071571217284659.12.2020. 9:49:3819.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070401217408012.12.2020. 11:51:1619.1.2021. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071511217268638.12.2020. 13:38:0419.1.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000688912179737926.11.2020. 13:08:4719.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070411218061212.12.2020. 12:03:4719.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070431217662032.12.2020. 12:39:1719.1.2021. 13:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729926344704116.12.2020. 13:43:2419.1.2021. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070132624212011.12.2020. 13:53:0819.1.2021. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070191623867611.12.2020. 15:39:4319.1.2021. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070201208548551.12.2020. 16:10:2719.1.2021. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071481627557908.12.2020. 8:27:2019.1.2021. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729712180322016.12.2020. 13:01:1019.1.2021. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070921621075614.12.2020. 9:04:0819.1.2021. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000724112172722114.12.2020. 11:27:5019.1.2021. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000725026185770014.12.2020. 13:23:1919.1.2021. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000682012173284925.11.2020. 8:03:2120.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000719511.12.2020. 8:22:2220.1.2021. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000682612085181225.11.2020. 8:31:1820.1.2021. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000727816.12.2020. 8:36:3320.1.2021. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000682712085007225.11.2020. 8:31:5220.1.2021. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070591218028433.12.2020. 9:11:2620.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070661217192353.12.2020. 11:31:3720.1.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071172633242587.12.2020. 9:25:4320.1.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070351217936812.12.2020. 11:07:2920.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000683912176446125.11.2020. 9:27:0120.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071471217792588.12.2020. 8:00:3620.1.2021. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000670712173158819.11.2020. 9:31:5620.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000721812176666514.12.2020. 7:50:4220.1.2021. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000721112172348311.12.2020. 13:02:1220.1.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000727115.12.2020. 13:06:4220.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000725812176372615.12.2020. 8:49:4721.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000726314953113015.12.2020. 8:58:3221.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000716912175074310.12.2020. 8:30:1521.1.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000718112180300410.12.2020. 11:39:0121.1.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000717212170407810.12.2020. 9:42:5421.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000721012180463811.12.2020. 12:46:1221.1.2021. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000717312178391310.12.2020. 10:28:1321.1.2021. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000722312172658114.12.2020. 8:20:4321.1.2021. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000731512177119717.12.2020. 11:24:2921.1.2021. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000723112085047714.12.2020. 8:52:2421.1.2021. 9:35:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000718212172350010.12.2020. 11:52:0021.1.2021. 9:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071591217463369.12.2020. 10:10:2621.1.2021. 9:50:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000718812174714110.12.2020. 13:57:2921.1.2021. 10:25:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000070791217638003.12.2020. 13:40:2921.1.2021. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000717612180424810.12.2020. 10:55:0521.1.2021. 10:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000691615401855227.11.2020. 9:57:0221.1.2021. 10:55:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000719126572792010.12.2020. 18:12:4121.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000719226815894810.12.2020. 18:22:0321.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728712174136916.12.2020. 10:53:0521.1.2021. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000675012173472220.11.2020. 9:36:5521.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071351115364737.12.2020. 11:55:3221.1.2021. 12:10:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000728912174659016.12.2020. 11:03:1221.1.2021. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071341115364697.12.2020. 11:54:2821.1.2021. 12:25:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000718312180285810.12.2020. 12:07:4621.1.2021. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000724612084178314.12.2020. 12:05:1821.1.2021. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000720312381312511.12.2020. 10:54:1521.1.2021. 12:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000724712083540114.12.2020. 12:06:1321.1.2021. 12:55:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000726612177443515.12.2020. 11:58:4521.1.2021. 13:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000720612173973811.12.2020. 11:07:5721.1.2021. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000725612171670515.12.2020. 8:39:1021.1.2021. 14:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000725712171669215.12.2020. 8:39:4321.1.2021. 14:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000729315701110416.12.2020. 11:52:5221.1.2021. 14:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000730315645058617.12.2020. 9:03:1221.1.2021. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000070801217161413.12.2020. 13:46:4921.1.2021. 15:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000721312174906311.12.2020. 13:13:2421.1.2021. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000732512177116318.12.2020. 9:42:1721.1.2021. 15:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000723212180149314.12.2020. 8:58:4521.1.2021. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000733411943015121.12.2020. 10:34:2421.1.2021. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000724812173811914.12.2020. 12:08:0721.1.2021. 17:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000725112179561614.12.2020. 13:46:0222.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000721912173034414.12.2020. 8:05:1422.1.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000717012171274010.12.2020. 9:02:2422.1.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000720412170569711.12.2020. 10:57:0922.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000726013040485815.12.2020. 8:50:4922.1.2021. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000726112179214715.12.2020. 8:51:3022.1.2021. 9:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000720512173276411.12.2020. 11:02:4722.1.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000722015111059514.12.2020. 8:07:1722.1.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729112171151116.12.2020. 11:42:3122.1.2021. 10:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733812174082021.12.2020. 10:47:4522.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733912176790721.12.2020. 10:49:4922.1.2021. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000734012174951921.12.2020. 10:51:4222.1.2021. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000734212170436421.12.2020. 10:55:4222.1.2021. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000724312171275514.12.2020. 11:49:2422.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000725211881413014.12.2020. 14:02:0822.1.2021. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000725311379991614.12.2020. 14:10:4522.1.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000732315698080418.12.2020. 8:32:5522.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733012175937618.12.2020. 10:59:0422.1.2021. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000726812176372615.12.2020. 12:49:2325.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728310477323716.12.2020. 9:09:2325.1.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000726712180380315.12.2020. 12:47:4925.1.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728015111059516.12.2020. 8:58:5225.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000723412174748014.12.2020. 9:30:2325.1.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000696012082371330.11.2020. 11:32:2525.1.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733512179075721.12.2020. 10:38:5525.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733612179012121.12.2020. 10:39:5625.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000723512177011214.12.2020. 9:58:2325.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000697615416439330.11.2020. 13:25:3125.1.2021. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728112173207316.12.2020. 8:59:5525.1.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728212174585516.12.2020. 9:01:5326.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728412082267916.12.2020. 9:25:0526.1.2021. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000730512171345217.12.2020. 9:29:2426.1.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000730611929167817.12.2020. 10:49:0126.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000688012173190626.11.2020. 11:31:1226.1.2021. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000688126.11.2020. 11:32:1726.1.2021. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000725526185770015.12.2020. 8:20:2826.1.2021. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000725912177719615.12.2020. 8:49:5726.1.2021. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733326139219621.12.2020. 8:35:2926.1.2021. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733726381285821.12.2020. 10:44:2126.1.2021. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000734115716836921.12.2020. 10:53:4626.1.2021. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000071631217707869.12.2020. 11:01:4926.1.2021. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000716816056811010.12.2020. 8:25:3526.1.2021. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000727010517579615.12.2020. 12:59:3926.1.2021. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070611217815463.12.2020. 9:21:0926.1.2021. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000671012175450019.11.2020. 11:02:1626.1.2021. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000693727.11.2020. 13:01:5726.1.2021. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000733112178571218.12.2020. 11:09:3227.1.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000732912177305118.12.2020. 10:44:2627.1.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000732110673277717.12.2020. 14:06:1127.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000723312082211314.12.2020. 9:05:5527.1.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000656712084014511.11.2020. 9:08:5527.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000720112082281911.12.2020. 10:51:1127.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000720212082279111.12.2020. 10:52:0727.1.2021. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000691212170571427.11.2020. 9:38:5427.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729812177005716.12.2020. 13:30:1827.1.2021. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728612082159616.12.2020. 10:04:3427.1.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728812176372616.12.2020. 10:54:4428.1.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000730713346202917.12.2020. 10:51:4028.1.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000731712176664617.12.2020. 11:51:1528.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000730912179903617.12.2020. 11:01:2128.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000722412177404514.12.2020. 8:25:4628.1.2021. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729215111059516.12.2020. 11:50:4829.1.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070041217506881.12.2020. 12:29:531.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729415662301116.12.2020. 12:50:061.2.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729015939840016.12.2020. 11:16:201.2.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000728512804955016.12.2020. 9:47:501.2.2021. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000070171624580331.12.2020. 15:07:532.2.2021. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000064411217259885.11.2020. 9:18:565.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000666512171926916.11.2020. 13:46:155.2.2021. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000666612171926916.11.2020. 13:47:235.2.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000064671217948156.11.2020. 8:36:378.2.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000065051217305609.11.2020. 9:48:428.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000727212178459315.12.2020. 14:58:168.2.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000656412179609911.11.2020. 8:09:508.2.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000729611422460216.12.2020. 12:59:1716.2.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000731813049357317.12.2020. 12:49:0417.2.2021. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000727512172444316.12.2020. 8:05:0622.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000731612175054617.12.2020. 11:40:1822.2.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000732412177250918.12.2020. 9:05:1023.2.2021. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000683012171548225.11.2020. 8:53:4525.2.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000070381208502082.12.2020. 11:38:3626.2.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000723912174875614.12.2020. 11:10:121.3.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000717711950709810.12.2020. 11:04:291.4.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000732012622738817.12.2020. 13:55:2717.6.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000730211464171617.12.2020. 8:59:5317.6.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12176746614.1.2021. 12:30:5218.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12176746614.1.2021. 12:30:5218.1.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174692311.1.2021. 12:14:4818.1.2021. 10:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10647960913.1.2021. 10:49:4719.1.2021. 14:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10647960913.1.2021. 10:49:4719.1.2021. 14:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12177167612.1.2021. 14:49:1919.1.2021. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
16348083412.1.2021. 12:35:1821.1.2021. 10:05:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16348083412.1.2021. 12:35:1821.1.2021. 10:05:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16348083412.1.2021. 12:35:1821.1.2021. 10:10:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16348083412.1.2021. 12:35:1821.1.2021. 10:10:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12171267012.1.2021. 13:53:3921.1.2021. 11:10:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12171267012.1.2021. 13:53:3921.1.2021. 11:10:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16264465712.1.2021. 13:56:2121.1.2021. 11:25:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16264465712.1.2021. 13:56:2121.1.2021. 11:25:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15534750812.1.2021. 13:59:4521.1.2021. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15534750812.1.2021. 13:59:4521.1.2021. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12176988612.1.2021. 17:24:0821.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12172645413.1.2021. 9:42:0421.1.2021. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174200913.1.2021. 10:42:5321.1.2021. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
16102897112.1.2021. 12:28:4422.1.2021. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16102897112.1.2021. 12:28:4422.1.2021. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16102897112.1.2021. 12:28:4422.1.2021. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12814619612.1.2021. 14:22:2422.1.2021. 8:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12814619612.1.2021. 14:22:2422.1.2021. 8:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12814619612.1.2021. 14:22:2422.1.2021. 8:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12173069812.1.2021. 16:03:3022.1.2021. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12173069812.1.2021. 16:03:3022.1.2021. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12173069812.1.2021. 16:03:3022.1.2021. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12173069812.1.2021. 16:03:3022.1.2021. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12173069812.1.2021. 16:03:3022.1.2021. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12083791014.1.2021. 9:47:5422.1.2021. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12083791014.1.2021. 9:47:5422.1.2021. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12083791014.1.2021. 9:47:5422.1.2021. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15688458614.1.2021. 11:41:5122.1.2021. 9:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15688458614.1.2021. 11:41:5122.1.2021. 9:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15688458614.1.2021. 11:41:5122.1.2021. 9:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15688458614.1.2021. 11:41:5122.1.2021. 9:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16069693013.1.2021. 11:52:1322.1.2021. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16069693013.1.2021. 11:52:1322.1.2021. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
16069693013.1.2021. 11:52:1322.1.2021. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12174793614.1.2021. 10:41:4322.1.2021. 10:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12174793614.1.2021. 10:41:4322.1.2021. 10:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12177838714.1.2021. 13:59:0322.1.2021. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12177838714.1.2021. 13:59:0322.1.2021. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12177838714.1.2021. 13:59:0322.1.2021. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12174811614.1.2021. 9:03:1422.1.2021. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12174811614.1.2021. 9:03:1422.1.2021. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12174811614.1.2021. 9:03:1422.1.2021. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12083065014.1.2021. 13:01:1522.1.2021. 11:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12083065014.1.2021. 13:01:1522.1.2021. 11:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12082531514.1.2021. 13:54:3722.1.2021. 11:35:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12082531514.1.2021. 13:54:3722.1.2021. 11:35:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12563783011.1.2021. 12:43:0122.1.2021. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12084984414.1.2021. 9:58:2222.1.2021. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12084984414.1.2021. 9:58:2222.1.2021. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12084984414.1.2021. 9:58:2222.1.2021. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12179070414.1.2021. 9:59:2822.1.2021. 15:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12179070414.1.2021. 9:59:2822.1.2021. 15:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12171735113.1.2021. 7:36:4722.1.2021. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12146068614.1.2021. 10:31:0522.1.2021. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
1311775637.1.2021. 14:45:3625.1.2021. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
13117755911.1.2021. 12:36:0225.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174613913.1.2021. 10:56:4225.1.2021. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174613913.1.2021. 10:56:4225.1.2021. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
11865549314.1.2021. 8:48:2425.1.2021. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
11153647312.1.2021. 9:36:5126.1.2021. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12173753414.1.2021. 9:40:5527.1.2021. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
12171801014.1.2021. 9:49:5727.1.2021. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
11153647312.1.2021. 9:36:5127.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
11153647312.1.2021. 9:36:5127.1.2021. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
26161794412.1.2021. 9:47:4127.1.2021. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
26161794412.1.2021. 9:47:4127.1.2021. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10047434212.1.2021. 11:09:5628.1.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12170920412.1.2021. 10:01:0128.1.2021. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12085597612.1.2021. 12:38:0428.1.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
13017289112.1.2021. 14:35:3528.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
13017289112.1.2021. 14:35:3528.1.2021. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12172370814.1.2021. 11:13:4228.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12176726913.1.2021. 9:31:5629.1.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174246013.1.2021. 8:22:4429.1.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
15433798613.1.2021. 8:33:0529.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
15433798613.1.2021. 8:33:0529.1.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12178294913.1.2021. 8:46:4729.1.2021. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12175129613.1.2021. 11:38:4229.1.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12083772814.1.2021. 12:43:341.2.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12171801014.1.2021. 9:49:571.2.2021. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
15597686812.1.2021. 12:18:531.2.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12175875314.1.2021. 10:37:381.2.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10642734313.1.2021. 10:51:462.2.2021. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10642734313.1.2021. 10:51:462.2.2021. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10642734313.1.2021. 10:51:462.2.2021. 15:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
26709970813.1.2021. 10:52:482.2.2021. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
26709970813.1.2021. 10:52:482.2.2021. 15:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12173836912.1.2021. 12:11:253.2.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
10645807613.1.2021. 9:29:423.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12172821514.1.2021. 11:32:374.2.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12171007211.1.2021. 11:03:588.2.2021. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12173218112.1.2021. 13:59:418.2.2021. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12180193414.1.2021. 8:36:2811.2.2021. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12176861914.1.2021. 8:47:0311.2.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12180728011.1.2021. 9:35:3611.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12180728011.1.2021. 9:35:3611.2.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
15271260813.1.2021. 8:13:4715.2.2021. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12083234113.1.2021. 8:47:5315.2.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12083234113.1.2021. 8:47:5315.2.2021. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12177588011.1.2021. 11:50:3611.3.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12177588011.1.2021. 11:50:3611.3.2021. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
15111435211.1.2021. 12:42:5411.3.2021. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
16159974111.1.2021. 13:41:3016.3.2021. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12084039513.1.2021. 9:03:1212.4.2021. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija