Liste čekanja

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787217000094415939186522.3.2017. 11:51:4121.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000094512033134122.3.2017. 11:52:4721.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000044111219868515.2.2017. 7:56:4928.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700007151604978327.3.2017. 12:35:4328.8.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700007161471872907.3.2017. 12:36:4028.8.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000080313015773715.3.2017. 9:36:2318.9.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000075716754515813.3.2017. 9:19:5921.9.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000076214109234913.3.2017. 9:49:1921.9.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine