Liste čekanja

 

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

PRITUŽBE, PRIJEDLOZI:  lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787220000223112180193428.5.2020. 7:55:511.6.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000228012172807529.5.2020. 17:28:351.6.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000197112171275518.5.2020. 12:43:241.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000202412319248920.5.2020. 12:43:361.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000158012171151111.3.2020. 8:44:521.6.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000017441217343514.5.2020. 9:36:231.6.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000207412181611422.5.2020. 13:59:421.6.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000181512171548211.5.2020. 8:41:381.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227129.5.2020. 11:32:351.6.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000226615111059529.5.2020. 9:43:461.6.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000181612176988611.5.2020. 9:07:261.6.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000226229.5.2020. 9:08:531.6.2020. 10:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000194212083878315.5.2020. 12:56:341.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000213413062199225.5.2020. 15:14:551.6.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000218712176118526.5.2020. 15:45:001.6.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000221712481298927.5.2020. 9:42:361.6.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000045426366071327.1.2020. 8:21:581.6.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045626229438427.1.2020. 8:25:391.6.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045726113253727.1.2020. 8:26:431.6.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000197012177011218.5.2020. 12:27:491.6.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000217611471242226.5.2020. 14:30:531.6.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000198212174355818.5.2020. 15:07:021.6.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000216512083481226.5.2020. 9:25:091.6.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000204426430005921.5.2020. 12:14:031.6.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000227912083791029.5.2020. 16:48:141.6.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000043716403715924.1.2020. 13:31:011.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000043826355539224.1.2020. 13:41:121.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000043926248480124.1.2020. 13:42:371.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000197226191373918.5.2020. 13:32:431.6.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000214112175282425.5.2020. 15:59:281.6.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000015321208372499.3.2020. 12:54:451.6.2020. 13:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000228312175288129.5.2020. 18:01:081.6.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000217226501679526.5.2020. 11:00:571.6.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000225012178635428.5.2020. 13:03:061.6.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000206912174548422.5.2020. 10:12:471.6.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000212012180518025.5.2020. 12:58:331.6.2020. 13:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227829.5.2020. 16:39:231.6.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000228531.5.2020. 15:32:012.6.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216912804955026.5.2020. 9:43:162.6.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000228431.5.2020. 15:30:302.6.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000228631.5.2020. 15:36:182.6.2020. 10:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000228731.5.2020. 15:36:512.6.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000187312083174813.5.2020. 9:36:392.6.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000222827.5.2020. 14:42:082.6.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000222927.5.2020. 14:42:592.6.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000197312176957018.5.2020. 14:06:442.6.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000219212180322026.5.2020. 16:16:162.6.2020. 15:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000225315561828928.5.2020. 13:52:402.6.2020. 15:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000200212180366319.5.2020. 16:50:592.6.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000220716238676126.5.2020. 17:42:182.6.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224016401180828.5.2020. 9:22:392.6.2020. 17:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000215616255164925.5.2020. 17:42:182.6.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000197616756924418.5.2020. 14:37:002.6.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000183012174748011.5.2020. 13:09:103.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000211812179701025.5.2020. 12:05:203.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000184912173358412.5.2020. 12:29:003.6.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000212612085597625.5.2020. 13:36:523.6.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000215012171474725.5.2020. 16:44:563.6.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000200816132480219.5.2020. 18:57:203.6.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000014541203929645.3.2020. 11:00:263.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000187715744924913.5.2020. 9:48:253.6.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000188412177923913.5.2020. 12:26:443.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000196312179903618.5.2020. 9:16:363.6.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000201626447351020.5.2020. 9:53:593.6.2020. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000202313346202920.5.2020. 12:41:103.6.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000211912082908925.5.2020. 12:31:063.6.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000212912178969825.5.2020. 14:05:443.6.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224812171124428.5.2020. 12:23:133.6.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000225212180193428.5.2020. 13:04:554.6.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000193312178136815.5.2020. 9:42:404.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000184612172463612.5.2020. 11:19:324.6.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000190113671677914.5.2020. 8:41:394.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000199512171818619.5.2020. 15:44:254.6.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000193712085485515.5.2020. 11:02:004.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000201112174265320.5.2020. 8:42:454.6.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000194712172990415.5.2020. 14:11:214.6.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000204516268049421.5.2020. 12:16:204.6.2020. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000204612175892721.5.2020. 12:16:514.6.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000222512175891227.5.2020. 13:33:484.6.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000221912689202827.5.2020. 10:12:294.6.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000223612082371328.5.2020. 8:43:244.6.2020. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000223712082370928.5.2020. 8:43:564.6.2020. 12:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227412180634829.5.2020. 12:35:464.6.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000225112178635428.5.2020. 13:03:564.6.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000215726.5.2020. 8:29:104.6.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000018011217805908.5.2020. 11:21:184.6.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000018021580633528.5.2020. 11:21:474.6.2020. 16:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000223212177285228.5.2020. 8:06:404.6.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000193010477323715.5.2020. 8:07:395.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000193115.5.2020. 8:29:105.6.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224512176801728.5.2020. 11:33:555.6.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000203126705510420.5.2020. 14:37:345.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000222410759054627.5.2020. 13:04:525.6.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000226715111059529.5.2020. 9:45:235.6.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000191012172718514.5.2020. 11:11:545.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000208922.5.2020. 15:14:405.6.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000191112172722114.5.2020. 11:12:385.6.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000209022.5.2020. 15:15:215.6.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000224912180641828.5.2020. 12:47:465.6.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227612175925329.5.2020. 13:11:035.6.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000218826134301826.5.2020. 15:56:145.6.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000018031222004018.5.2020. 12:49:155.6.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000127211042423226.2.2020. 9:25:076.6.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000126811043194526.2.2020. 8:49:106.6.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000121326366668024.2.2020. 13:19:127.6.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000017701206208816.5.2020. 11:23:528.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000213112577832125.5.2020. 15:12:068.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000213212578807025.5.2020. 15:13:138.6.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000213312577837425.5.2020. 15:13:588.6.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000226115626314229.5.2020. 9:03:548.6.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000200712082211319.5.2020. 18:16:358.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000216212176040126.5.2020. 9:16:548.6.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000017771236912327.5.2020. 8:16:068.6.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000014442628844175.3.2020. 9:18:448.6.2020. 9:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000204116329653721.5.2020. 10:06:168.6.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000225728.5.2020. 14:50:098.6.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000217415403968226.5.2020. 11:12:248.6.2020. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000214512490225925.5.2020. 16:27:198.6.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000196912175967718.5.2020. 12:10:128.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000214612294724325.5.2020. 16:28:238.6.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000217314722796526.5.2020. 11:09:218.6.2020. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000211716770142625.5.2020. 11:37:258.6.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000215112445095225.5.2020. 16:47:218.6.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000127914720902626.2.2020. 10:48:468.6.2020. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000227015875785029.5.2020. 11:01:528.6.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000217012859544826.5.2020. 10:47:498.6.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000127512700779526.2.2020. 9:43:298.6.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000225412760002928.5.2020. 14:39:538.6.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000225514540163928.5.2020. 14:41:118.6.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000162316753469912.3.2020. 10:54:248.6.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000015031217807986.3.2020. 13:11:178.6.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000226012389921128.5.2020. 15:36:288.6.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000123116360884925.2.2020. 11:22:168.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000017721608092606.5.2020. 12:43:548.6.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000225828.5.2020. 14:51:018.6.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000128812452638826.2.2020. 12:21:098.6.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000128712602579826.2.2020. 12:15:538.6.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000225912573388728.5.2020. 15:35:209.6.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000225628.5.2020. 14:48:569.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000210512171809725.5.2020. 8:25:249.6.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000211412175890825.5.2020. 11:25:309.6.2020. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000212512178294925.5.2020. 13:28:429.6.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000219012176040126.5.2020. 16:06:279.6.2020. 13:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000014461437193815.3.2020. 9:27:139.6.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000017571558874395.5.2020. 11:08:599.6.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000219114594101926.5.2020. 16:11:269.6.2020. 16:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224114209965728.5.2020. 9:44:139.6.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000221026.5.2020. 18:45:369.6.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000221114953113027.5.2020. 8:20:2410.6.2020. 7:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000201312175450020.5.2020. 9:10:0310.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000223312170375628.5.2020. 8:09:3810.6.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000201912178571220.5.2020. 11:29:5710.6.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000201512084014520.5.2020. 9:43:1410.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000221612172379927.5.2020. 9:23:2910.6.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000204012083306821.5.2020. 9:37:0810.6.2020. 9:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000226415622410329.5.2020. 9:17:0310.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000129212390064726.2.2020. 12:43:3510.6.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000125512222757925.2.2020. 16:02:1610.6.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000224312486460428.5.2020. 10:59:2112.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000224412486474628.5.2020. 11:00:2812.6.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000204812174585521.5.2020. 12:32:0912.6.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227212177143029.5.2020. 11:46:1812.6.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000190912170436414.5.2020. 10:50:5512.6.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000204312175825521.5.2020. 11:47:1912.6.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000014471266773755.3.2020. 9:30:0412.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000127416758092126.2.2020. 9:32:5614.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000118711953256324.2.2020. 9:47:1815.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000214714850812625.5.2020. 16:32:4715.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000044926368786124.1.2020. 14:50:1215.6.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000210912176545525.5.2020. 8:57:0415.6.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000013901262560613.3.2020. 9:36:0415.6.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000161812647168912.3.2020. 9:29:1315.6.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000161912647165512.3.2020. 9:30:4815.6.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000188112177331413.5.2020. 11:23:3415.6.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000128426091118826.2.2020. 11:27:1615.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000228112235602829.5.2020. 17:31:2716.6.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000228212235603229.5.2020. 17:32:1016.6.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000224715326355528.5.2020. 12:15:3516.6.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000218312177005726.5.2020. 15:17:0816.6.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000223512085181228.5.2020. 8:41:4217.6.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000226529.5.2020. 9:32:5817.6.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000223812173214328.5.2020. 8:46:2918.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224612174080128.5.2020. 12:03:0318.6.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000156212373292410.3.2020. 13:36:5718.6.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000158426171657111.3.2020. 9:33:0519.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000126511098443526.2.2020. 8:22:1120.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000128216045721226.2.2020. 10:59:2520.6.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000129011100993426.2.2020. 12:30:5320.6.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000014451054385555.3.2020. 9:23:0920.6.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000130226092913826.2.2020. 14:14:5220.6.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000130326283693426.2.2020. 14:16:2620.6.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000014481242926015.3.2020. 9:39:1120.6.2020. 15:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000127316790652326.2.2020. 9:29:0222.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000128112345372026.2.2020. 10:55:5923.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000200115416439319.5.2020. 16:20:2723.6.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227512171198829.5.2020. 12:49:3823.6.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000211512175729525.5.2020. 11:34:2723.6.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000129326230654026.2.2020. 12:49:3925.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000129416371177526.2.2020. 12:50:5825.6.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000221812175969627.5.2020. 10:01:2729.6.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000223412178272228.5.2020. 8:25:3029.6.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000227312173677129.5.2020. 12:28:5529.6.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000222616091656027.5.2020. 13:41:0830.6.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000219813119484526.5.2020. 17:06:252.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000219912957177026.5.2020. 17:07:292.7.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000220016281190126.5.2020. 17:08:292.7.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000127714714911826.2.2020. 9:53:515.7.2020. 16:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000207312502692622.5.2020. 13:40:216.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000211126128586925.5.2020. 9:49:296.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000215312324954125.5.2020. 16:56:5515.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000191912171926914.5.2020. 14:09:3415.7.2020. 10:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000202113188460720.5.2020. 12:08:0417.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000183412178025111.5.2020. 13:51:0920.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000196212180336218.5.2020. 9:05:1120.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216310193712926.5.2020. 9:18:4921.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216410193711426.5.2020. 9:19:4721.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000006571111059043.2.2020. 9:12:0026.7.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113216197101820.2.2020. 15:07:2610.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113326342736720.2.2020. 15:09:0610.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113516744054020.2.2020. 15:12:0310.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113616325895820.2.2020. 15:13:2710.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000121526516669424.2.2020. 13:26:0711.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000226812179012129.5.2020. 10:07:4928.8.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000129611743169526.2.2020. 13:03:521.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000014291217193584.3.2020. 14:00:354.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000132914240676027.2.2020. 13:55:307.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000013741200336352.3.2020. 13:49:097.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000188312172286013.5.2020. 11:45:597.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000211212179075725.5.2020. 10:55:037.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000017931217853607.5.2020. 13:59:037.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224211909305028.5.2020. 9:50:295.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija