Liste čekanja

 

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

PRITUŽBE, PRIJEDLOZI:  lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
3787378722000047671217100911.9.2020. 12:03:1523.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529812943135118.9.2020. 14:33:3623.9.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000461212171275526.8.2020. 11:33:5623.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000523912180664916.9.2020. 14:16:0323.9.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000518812175409314.9.2020. 11:41:5223.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530812174840218.9.2020. 15:53:3023.9.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050671217442369.9.2020. 13:35:0823.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530915280159618.9.2020. 15:56:3023.9.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050809.9.2020. 14:09:4523.9.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540926355147423.9.2020. 11:10:3023.9.2020. 14:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444212180193420.8.2020. 8:20:5324.9.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000287812171548224.6.2020. 8:36:0024.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444312176372620.8.2020. 8:21:1824.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048891217507433.9.2020. 8:29:0624.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444412171802520.8.2020. 8:21:4324.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000466412082371327.8.2020. 11:53:1524.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536612177919222.9.2020. 12:49:1724.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000523013062199216.9.2020. 11:33:3224.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514513136054211.9.2020. 11:49:4924.9.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523215698080416.9.2020. 12:03:3224.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000518914861236614.9.2020. 11:56:5224.9.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523312180612116.9.2020. 12:30:4824.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000523826099767916.9.2020. 14:03:2024.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531112179880318.9.2020. 16:03:4524.9.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000444512178635420.8.2020. 8:22:1024.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527215191762518.9.2020. 10:47:0124.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531926314740921.9.2020. 9:00:3424.9.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000048921569704553.9.2020. 8:47:0224.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532015509962421.9.2020. 9:01:0024.9.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000536413371109522.9.2020. 12:35:3624.9.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534012796342021.9.2020. 13:08:5324.9.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534114778284721.9.2020. 13:09:2224.9.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526212180336217.9.2020. 17:13:3624.9.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534514449556121.9.2020. 13:25:1524.9.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000528011720584818.9.2020. 11:25:1124.9.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000517911728634614.9.2020. 9:26:1624.9.2020. 15:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523412176345916.9.2020. 12:36:4924.9.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525812176957017.9.2020. 11:39:5424.9.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531016145944518.9.2020. 16:00:1524.9.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000516912171556711.9.2020. 16:06:5224.9.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000516612179333811.9.2020. 15:52:4624.9.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000519312173885214.9.2020. 12:20:0424.9.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526313622743318.9.2020. 6:13:4524.9.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000460713672128126.8.2020. 9:24:5424.9.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000517612642436714.9.2020. 9:10:3024.9.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523516729958616.9.2020. 12:56:3824.9.2020. 19:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523626230705516.9.2020. 12:57:4024.9.2020. 19:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000532212171688521.9.2020. 9:06:5224.9.2020. 19:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000529010109417318.9.2020. 13:34:0125.9.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000049181064612884.9.2020. 11:38:3625.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000534621.9.2020. 13:27:5425.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000512212177709210.9.2020. 11:45:5525.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000512512177710510.9.2020. 11:53:0125.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000535411553966222.9.2020. 10:41:4225.9.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000417012173158810.8.2020. 13:24:3125.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521814336675916.9.2020. 8:24:2525.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000517512178391314.9.2020. 8:57:5425.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522013020706516.9.2020. 8:49:4225.9.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000377512777743224.7.2020. 11:06:5625.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000526812197318118.9.2020. 8:38:4525.9.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531312174633618.9.2020. 16:09:4625.9.2020. 10:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527312176928418.9.2020. 10:50:1725.9.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000295712176957025.6.2020. 13:49:4425.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000528212171267018.9.2020. 11:33:0125.9.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526110197100617.9.2020. 15:49:4725.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000528412287915618.9.2020. 11:59:4225.9.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527115705895218.9.2020. 10:28:2025.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000541312171662023.9.2020. 12:08:0125.9.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000514612179180611.9.2020. 12:27:1425.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000535613351647922.9.2020. 11:02:3025.9.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527712170043118.9.2020. 10:56:2025.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000535713351658722.9.2020. 11:04:1825.9.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527812293618218.9.2020. 11:15:0025.9.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000528512178535618.9.2020. 12:54:2925.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527911148030918.9.2020. 11:21:1225.9.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000529612180728018.9.2020. 14:18:5125.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527012178743718.9.2020. 9:54:0925.9.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527412176928418.9.2020. 10:52:5525.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527512176930118.9.2020. 10:54:0225.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531412177288618.9.2020. 16:13:4525.9.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000532513181693721.9.2020. 9:25:5025.9.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535112364654222.9.2020. 10:29:5425.9.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535212403634522.9.2020. 10:30:4525.9.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050151618875168.9.2020. 16:04:1325.9.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000515214928154711.9.2020. 14:21:3425.9.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000536122.9.2020. 12:31:4325.9.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000536222.9.2020. 12:32:2025.9.2020. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000444812180193420.8.2020. 8:23:3028.9.2020. 7:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444712176372620.8.2020. 8:23:0828.9.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000393312177980731.7.2020. 9:44:2928.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000438813264289219.8.2020. 14:05:5428.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000271812174550116.6.2020. 13:40:4228.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444915111059520.8.2020. 8:23:5128.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024591208221138.6.2020. 8:58:3528.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445012171802520.8.2020. 8:24:1228.9.2020. 10:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000453112173056024.8.2020. 11:25:1528.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000471915887946831.8.2020. 11:03:4328.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049471047732377.9.2020. 8:02:2628.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000461012179012126.8.2020. 9:46:1728.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000518015916819614.9.2020. 9:30:3028.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000472412174875631.8.2020. 12:05:5628.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445112178635420.8.2020. 8:24:5628.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000518412177786814.9.2020. 11:20:2528.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307012082746830.6.2020. 13:31:2328.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521612178190215.9.2020. 18:28:3229.9.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000510012176803610.9.2020. 9:16:5529.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529912178225818.9.2020. 14:41:0029.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530015724858718.9.2020. 14:42:0029.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530112171613718.9.2020. 14:44:0829.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049232638128584.9.2020. 12:26:1929.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532413537302921.9.2020. 9:14:1629.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307812174548430.6.2020. 16:16:4429.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529316043396318.9.2020. 14:10:2129.9.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000040321556303774.8.2020. 17:09:5729.9.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529512082304118.9.2020. 14:15:1929.9.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529412179316418.9.2020. 14:13:0629.9.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000047801208290891.9.2020. 16:56:0329.9.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050231625426358.9.2020. 18:36:2129.9.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050241217506888.9.2020. 18:38:3229.9.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049331621075614.9.2020. 14:55:0029.9.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536026249726922.9.2020. 12:27:0029.9.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000448112175921521.8.2020. 8:09:1329.9.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049591217320737.9.2020. 10:10:5430.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050281217708379.9.2020. 8:24:0730.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000306912178789930.6.2020. 13:07:1530.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050521217644619.9.2020. 11:57:2930.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288512179182524.6.2020. 10:54:5230.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000446912170571420.8.2020. 13:02:0030.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050451208548559.9.2020. 11:09:4530.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521212176545515.9.2020. 15:08:2730.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522812172598816.9.2020. 11:13:5030.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522912176861916.9.2020. 11:14:4230.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000534816366676121.9.2020. 14:09:4530.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537722.9.2020. 15:46:5430.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445312180193420.8.2020. 8:26:151.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445412176372620.8.2020. 8:26:361.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000509612176988610.9.2020. 8:45:461.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445512171802520.8.2020. 8:26:571.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048991064273433.9.2020. 12:08:061.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000510112172379910.9.2020. 9:23:091.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000511612175569310.9.2020. 11:21:571.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000513215716836910.9.2020. 13:36:561.10.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000541212175127723.9.2020. 12:05:281.10.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525711834003417.9.2020. 9:23:081.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525912175505317.9.2020. 12:40:331.10.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445212178635420.8.2020. 8:25:351.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539712177143023.9.2020. 9:07:161.10.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000510213250929210.9.2020. 9:26:421.10.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000050261495311309.9.2020. 8:10:442.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000513812175892711.9.2020. 8:16:522.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445615111059520.8.2020. 8:27:332.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000519915.9.2020. 8:15:012.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000511112175550910.9.2020. 11:07:352.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520015.9.2020. 8:16:072.10.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533312082267921.9.2020. 11:24:342.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520115.9.2020. 8:16:422.10.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000520215.9.2020. 8:19:392.10.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000514412178969811.9.2020. 11:18:092.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520315.9.2020. 8:20:422.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523112179368116.9.2020. 11:57:422.10.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520415.9.2020. 8:21:542.10.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050251217272219.9.2020. 8:06:362.10.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520615.9.2020. 8:24:392.10.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000520515.9.2020. 8:23:482.10.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526412179970818.9.2020. 7:23:512.10.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000511312089439410.9.2020. 11:16:554.10.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000513012019339110.9.2020. 13:18:134.10.2020. 15:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000524112180193417.9.2020. 8:18:335.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224211909305028.5.2020. 9:50:295.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000511410.9.2020. 11:17:595.10.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031781185115843.7.2020. 8:35:215.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537322.9.2020. 13:40:555.10.2020. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524212176372617.9.2020. 8:19:125.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522412065712816.9.2020. 9:15:435.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536913324092822.9.2020. 13:28:275.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524315111059517.9.2020. 8:19:505.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537013374418022.9.2020. 13:29:175.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000049151217379244.9.2020. 11:11:335.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537113348906922.9.2020. 13:30:025.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524412171802517.9.2020. 8:22:365.10.2020. 10:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000453012175969624.8.2020. 11:20:055.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537413354788822.9.2020. 13:54:315.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000519112694949114.9.2020. 12:08:155.10.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000533212169952321.9.2020. 11:22:405.10.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524512178635417.9.2020. 8:22:595.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000455912086457025.8.2020. 9:38:145.10.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000513114336170510.9.2020. 13:27:325.10.2020. 15:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000525614336172417.9.2020. 9:11:176.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050351217319069.9.2020. 9:44:196.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520912177923915.9.2020. 12:20:526.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536310360847022.9.2020. 12:33:316.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536813346202922.9.2020. 13:25:426.10.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000047971623867612.9.2020. 8:17:406.10.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049221161582644.9.2020. 12:17:306.10.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000453316072964424.8.2020. 12:53:226.10.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537612180322022.9.2020. 15:20:376.10.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048931615997413.9.2020. 9:06:276.10.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000047791673493551.9.2020. 16:51:466.10.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050201217043648.9.2020. 17:11:386.10.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000538212174951922.9.2020. 16:39:576.10.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540412173038223.9.2020. 9:41:206.10.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532612084261621.9.2020. 9:27:297.10.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000539012171151123.9.2020. 7:59:457.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531612082751921.9.2020. 8:15:407.10.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000539115688458623.9.2020. 8:01:517.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049651217853607.9.2020. 11:02:527.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000526012170717617.9.2020. 13:39:587.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000529212170716118.9.2020. 14:05:157.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000049571217907577.9.2020. 9:37:517.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049961540185528.9.2020. 10:19:007.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531712085624521.9.2020. 8:55:327.10.2020. 10:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533115452996921.9.2020. 11:15:317.10.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533612180187921.9.2020. 11:54:497.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531821.9.2020. 8:58:577.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532121.9.2020. 9:02:357.10.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524612180193417.9.2020. 8:23:348.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033241217810868.7.2020. 8:41:538.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524812176372617.9.2020. 8:25:208.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033271217662188.7.2020. 9:33:098.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524712171802517.9.2020. 8:24:558.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033251217192698.7.2020. 9:22:138.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524912178635417.9.2020. 8:25:468.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531212172552618.9.2020. 16:07:008.10.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534412178096121.9.2020. 13:21:038.10.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534912173195921.9.2020. 14:31:338.10.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534712173989921.9.2020. 13:41:398.10.2020. 15:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533812174299221.9.2020. 12:02:598.10.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535313114823522.9.2020. 10:39:248.10.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535512171981822.9.2020. 11:00:218.10.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000530612171730918.9.2020. 15:33:348.10.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535916337666622.9.2020. 12:02:088.10.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000536512176931622.9.2020. 12:37:198.10.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000537512558513922.9.2020. 14:59:578.10.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000538012082392522.9.2020. 16:18:358.10.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000538512176565222.9.2020. 16:55:428.10.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000539912177542923.9.2020. 9:14:378.10.2020. 19:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525015111059517.9.2020. 8:26:099.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540012175459123.9.2020. 9:16:109.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540212171943223.9.2020. 9:35:029.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540726721598323.9.2020. 11:04:099.10.2020. 10:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000541012931374723.9.2020. 11:21:109.10.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000541412172706223.9.2020. 12:09:369.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525112180193417.9.2020. 8:26:3212.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000338212173637710.7.2020. 9:20:5212.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525212176372617.9.2020. 8:26:5412.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525515111059517.9.2020. 8:28:1012.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000424712563783014.8.2020. 8:21:4012.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000464814282632827.8.2020. 9:01:1212.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000464913086704827.8.2020. 9:02:4812.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525315111059517.9.2020. 8:27:1512.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525412171802517.9.2020. 8:27:3912.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033401217484028.7.2020. 14:35:4512.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000538612084178322.9.2020. 17:07:1212.10.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000364212085190120.7.2020. 13:32:2713.10.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539612085007223.9.2020. 9:07:1614.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539812085181223.9.2020. 9:07:5814.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514712170669511.9.2020. 12:40:5914.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533912175099321.9.2020. 12:05:0014.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540112179903623.9.2020. 9:33:3214.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000541112175127723.9.2020. 12:02:5116.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540612177011223.9.2020. 10:59:0719.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000457312177005725.8.2020. 12:29:3620.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532812173840521.9.2020. 9:41:0020.10.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000521712011594915.9.2020. 18:36:4020.10.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521312179609915.9.2020. 16:55:2320.10.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539312180048023.9.2020. 8:18:1921.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532712174738721.9.2020. 9:40:0721.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000369112171332522.7.2020. 8:44:3422.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000370112169950422.7.2020. 11:09:0122.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000512012174355810.9.2020. 11:30:5122.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000466712082370927.8.2020. 12:01:1123.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000528112175579718.9.2020. 11:31:5323.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540512176565223.9.2020. 9:53:2927.10.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000534311422460221.9.2020. 13:15:512.11.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000538412172444322.9.2020. 16:53:213.11.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537212172584622.9.2020. 13:34:234.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540812083713023.9.2020. 11:10:174.11.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000361712178079820.7.2020. 9:14:599.11.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539412175143623.9.2020. 8:33:2311.11.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000509912084014510.9.2020. 9:12:4611.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540312174080123.9.2020. 9:40:1311.11.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531512176402921.9.2020. 8:08:4223.11.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532312175936121.9.2020. 9:11:0323.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000458312173284925.8.2020. 15:06:1825.11.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000465012176110927.8.2020. 9:17:0127.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031751217992483.7.2020. 8:20:137.12.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048102633242582.9.2020. 9:24:187.12.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000513311950709810.9.2020. 13:42:3010.12.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514012172350011.9.2020. 8:42:3811.12.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536712178571222.9.2020. 13:05:1718.12.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija