Liste čekanja

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
3787378721700007011451002947.3.2017. 9:06:371.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700007001674927177.3.2017. 8:58:131.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000077013052748213.3.2017. 12:08:361.7.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000076916019504213.3.2017. 12:01:261.7.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000011413357736217.1.2017. 14:56:223.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000015413382441120.1.2017. 12:05:113.7.2017. 10:35:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700003761326516607.2.2017. 8:14:333.7.2017. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700006601612495682.3.2017. 10:57:563.7.2017. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000080913037043616.3.2017. 8:11:2710.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000081516309929516.3.2017. 9:01:3510.7.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000010512831187217.1.2017. 9:08:2911.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000023112237599931.1.2017. 7:41:3211.7.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700002601231618791.2.2017. 11:17:2911.7.2017. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000079514721298614.3.2017. 14:15:0911.7.2017. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000079316235146814.3.2017. 14:03:4811.7.2017. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000095214752825222.3.2017. 13:52:2311.7.2017. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700002991625559952.2.2017. 9:36:1611.7.2017. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700003011243486152.2.2017. 9:39:4911.7.2017. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700003002614071982.2.2017. 9:38:0911.7.2017. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000022313029916030.1.2017. 10:01:1515.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000022216329343930.1.2017. 9:58:2715.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000022116812598630.1.2017. 9:56:0615.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000049926135830220.2.2017. 13:36:0115.7.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700006631613504642.3.2017. 12:43:2115.7.2017. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000042426212574113.2.2017. 12:09:3817.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000091616085309420.3.2017. 13:55:1023.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000091712992712420.3.2017. 13:56:4023.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700011221587482115.4.2017. 8:28:4923.7.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000055426212836024.2.2017. 8:31:4224.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000055510942992924.2.2017. 8:35:3624.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000009115978919716.1.2017. 13:44:0326.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000047216271248117.2.2017. 10:53:3131.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000047411650080217.2.2017. 10:56:0931.7.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000024126098515831.1.2017. 12:55:163.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000024316267372031.1.2017. 13:08:123.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000096316191179623.3.2017. 12:04:533.8.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700006651618573402.3.2017. 14:05:167.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700006661594611832.3.2017. 14:07:347.8.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000094211760280022.3.2017. 11:42:397.8.2017. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000094311891956622.3.2017. 11:46:547.8.2017. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000077212407653713.3.2017. 13:45:328.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000022011550073730.1.2017. 9:50:0513.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000100515946038229.3.2017. 8:12:5615.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000100616069345729.3.2017. 8:14:4215.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000040916168608910.2.2017. 9:09:3716.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000094415939186522.3.2017. 11:51:4121.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000094512033134122.3.2017. 11:52:4721.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000044111219868515.2.2017. 7:56:4928.8.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700007151604978327.3.2017. 12:35:4328.8.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378721700007161471872907.3.2017. 12:36:4028.8.2017. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000080313015773715.3.2017. 9:36:2318.9.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000075716754515813.3.2017. 9:19:5921.9.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787217000076214109234913.3.2017. 9:49:1921.9.2017. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine