Liste čekanja

 

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

PRITUŽBE, PRIJEDLOZI:  lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787220000009912171309614.1.2020. 9:42:2624.1.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000033016009312421.1.2020. 10:52:1924.1.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000038212180170323.1.2020. 10:02:1124.1.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000007712172654313.1.2020. 11:21:4524.1.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000025912175991017.1.2020. 11:31:1824.1.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000012712171198814.1.2020. 12:56:0824.1.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000031312176728820.1.2020. 13:19:0124.1.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000021412180350216.1.2020. 12:45:2324.1.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000030612175289620.1.2020. 12:20:1924.1.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000013111437903814.1.2020. 13:18:3024.1.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000030712174548420.1.2020. 12:22:2324.1.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000672312171513919.12.2019. 11:47:3124.1.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000034412084478821.1.2020. 16:42:4124.1.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000037012180088523.1.2020. 8:45:3627.1.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378721900064451208285742.12.2019. 9:38:0227.1.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000034812175812822.1.2020. 8:02:4027.1.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000041112176861924.1.2020. 8:50:5427.1.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000665312179559916.12.2019. 9:32:2727.1.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000006114209965713.1.2020. 8:56:5327.1.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000665212175450016.12.2019. 9:14:0027.1.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000013612039296414.1.2020. 13:41:1927.1.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033112701165121.1.2020. 10:55:1527.1.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000660012083174810.12.2019. 16:35:5327.1.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000037612171221923.1.2020. 9:29:0427.1.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000005812173637713.1.2020. 8:35:5827.1.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029115484187820.1.2020. 10:04:5427.1.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000010015484181014.1.2020. 9:50:0627.1.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000670515604722218.12.2019. 12:21:1027.1.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000020311932389616.1.2020. 11:22:5027.1.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000032026351808220.1.2020. 14:36:3027.1.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000036912170777823.1.2020. 8:39:4427.1.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000037312176709523.1.2020. 9:12:0127.1.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000674412083115020.12.2019. 9:54:0427.1.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000037712085413023.1.2020. 9:39:2627.1.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000676315845104930.12.2019. 7:44:0227.1.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035612171330622.1.2020. 9:02:4427.1.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038914544936623.1.2020. 11:17:3027.1.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000021217469572.1.2020. 7:58:3427.1.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039312179701023.1.2020. 11:25:4827.1.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000061217596967.1.2020. 13:52:1227.1.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038712015894223.1.2020. 10:57:5227.1.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000071217880987.1.2020. 14:10:0127.1.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039912171796823.1.2020. 12:31:3827.1.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000091208401457.1.2020. 15:06:1327.1.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039412084496623.1.2020. 11:40:4327.1.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000101217152097.1.2020. 15:37:1327.1.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000036514883476422.1.2020. 13:36:3927.1.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000039712171470923.1.2020. 12:19:3027.1.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000039812178055223.1.2020. 12:21:3727.1.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000637612175967728.11.2019. 11:34:2428.1.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000637712176779028.11.2019. 11:35:0428.1.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000000121040606167.1.2020. 16:11:1528.1.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000027512177569817.1.2020. 13:34:0628.1.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000131217464637.1.2020. 16:27:0828.1.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000030014134735720.1.2020. 11:46:3628.1.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000010412176804014.1.2020. 10:29:1128.1.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028612180078120.1.2020. 9:23:0328.1.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000660112085191610.12.2019. 17:07:1728.1.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000021512171385716.1.2020. 12:59:0928.1.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000201217330148.1.2020. 10:51:3828.1.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033812171555221.1.2020. 13:39:3028.1.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000003912177938510.1.2020. 10:12:1828.1.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040312176040123.1.2020. 13:45:2528.1.2020. 15:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000668212173038217.12.2019. 16:20:0528.1.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000020211985412016.1.2020. 10:58:0428.1.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038312170537723.1.2020. 10:05:4728.1.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000668316056811017.12.2019. 16:22:1728.1.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040413705486123.1.2020. 13:53:4228.1.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000221240141859.1.2020. 12:09:3828.1.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040912177257024.1.2020. 8:39:4428.1.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000231208509949.1.2020. 13:13:5528.1.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000041412172055924.1.2020. 9:22:0528.1.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000000241596123139.1.2020. 14:58:0828.1.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000002512173214310.1.2020. 7:41:4128.1.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000003512082211310.1.2020. 9:57:5928.1.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000004212171752510.1.2020. 10:46:4528.1.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000004512180300410.1.2020. 11:45:3028.1.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000004612177719610.1.2020. 11:49:4629.1.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000004713938128610.1.2020. 12:10:0229.1.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000014212175781014.1.2020. 15:29:1729.1.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000667512174748017.12.2019. 9:20:1929.1.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000022016809868416.1.2020. 13:48:4529.1.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000004812175098910.1.2020. 14:14:4829.1.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000023612171151117.1.2020. 8:10:0529.1.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039512084770623.1.2020. 11:49:1529.1.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000007012174923713.1.2020. 9:48:3129.1.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000007212082881813.1.2020. 10:08:2829.1.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018326109759215.1.2020. 13:10:2329.1.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000008015588743913.1.2020. 11:44:1429.1.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000008612174723013.1.2020. 13:40:4529.1.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000008826635081713.1.2020. 14:30:0229.1.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000009015563103613.1.2020. 14:44:3929.1.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000009116201483513.1.2020. 15:20:2929.1.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000009210202488813.1.2020. 15:22:4329.1.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000020712173677116.1.2020. 11:46:1030.1.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039612180145523.1.2020. 12:07:5530.1.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000008512176402913.1.2020. 13:08:5730.1.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000009312173741113.1.2020. 16:35:0230.1.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000009512177974113.1.2020. 16:54:1330.1.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000009614406993814.1.2020. 8:17:3330.1.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000011612171413014.1.2020. 11:44:5930.1.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378721900065601559567216.12.2019. 8:42:1730.1.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000010116130826614.1.2020. 9:54:5930.1.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000011810155647314.1.2020. 11:47:1830.1.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000019712178679716.1.2020. 9:40:5730.1.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000021810406061616.1.2020. 13:22:4930.1.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000011711120348214.1.2020. 11:46:2930.1.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000011912174136914.1.2020. 12:19:5430.1.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000012315746458114.1.2020. 12:37:2230.1.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000013412176228714.1.2020. 13:31:5930.1.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000019012082787715.1.2020. 14:55:0530.1.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040214584673823.1.2020. 13:20:1131.1.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000014112179897914.1.2020. 15:18:0131.1.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000014812178178114.1.2020. 17:03:5231.1.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000036115825085122.1.2020. 11:25:4631.1.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000019114544936615.1.2020. 15:08:2431.1.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000017112179903615.1.2020. 11:32:5631.1.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000041212176484724.1.2020. 9:00:3431.1.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000019212082413916.1.2020. 8:10:3731.1.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000021211927830816.1.2020. 12:35:0931.1.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000024915401855217.1.2020. 9:39:5331.1.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000019312172463616.1.2020. 8:16:0431.1.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000019411939148116.1.2020. 8:21:0631.1.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000020116273026316.1.2020. 10:54:1631.1.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000020510689214116.1.2020. 11:42:4531.1.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000664012172212713.12.2019. 11:20:4731.1.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000021326710113516.1.2020. 12:38:0331.1.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000022412083402816.1.2020. 14:30:3631.1.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000022912172533316.1.2020. 15:29:0331.1.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000023212171790017.1.2020. 7:36:0931.1.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000658715128562510.12.2019. 12:23:483.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035812180405522.1.2020. 9:57:123.2.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787219000669112173434718.12.2019. 8:58:023.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000671112180728019.12.2019. 8:20:333.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000672811612778119.12.2019. 12:53:543.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000675812085077823.12.2019. 10:03:503.2.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035515632425622.1.2020. 8:26:363.2.2020. 10:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000669512170955818.12.2019. 11:11:483.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000670112083138118.12.2019. 11:38:143.2.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000023711743169517.1.2020. 8:11:313.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000024612177119717.1.2020. 9:00:393.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000024812171445017.1.2020. 9:31:193.2.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000025612177370417.1.2020. 11:03:073.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000026112629926217.1.2020. 11:37:083.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000027212175068817.1.2020. 12:58:483.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000034012179675621.1.2020. 13:50:194.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000025812179615417.1.2020. 11:28:084.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000027316134310317.1.2020. 13:01:314.2.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000027412171275517.1.2020. 13:11:544.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028311120562920.1.2020. 8:40:464.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029020.1.2020. 9:59:534.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000034312056177421.1.2020. 15:21:074.2.2020. 14:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000013211912407314.1.2020. 13:20:394.2.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000017816132480215.1.2020. 12:42:214.2.2020. 15:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000024512173435117.1.2020. 8:59:404.2.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000014312843426114.1.2020. 15:54:024.2.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000037816742996323.1.2020. 9:43:524.2.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000018912180627815.1.2020. 14:49:504.2.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000011016005404914.1.2020. 11:15:184.2.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000016812177604115.1.2020. 10:47:314.2.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000022812173885216.1.2020. 15:06:234.2.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000005412179986913.1.2020. 8:23:464.2.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000014716206690814.1.2020. 16:57:374.2.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000023316035892417.1.2020. 8:00:454.2.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000015910477323715.1.2020. 9:06:575.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000025715619710217.1.2020. 11:17:085.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028712174569620.1.2020. 9:24:375.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028812174585520.1.2020. 9:27:155.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035712179872922.1.2020. 9:25:385.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029211909871920.1.2020. 10:06:055.2.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000034612173388521.1.2020. 18:54:055.2.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000016912082672215.1.2020. 10:54:205.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018715.1.2020. 13:59:065.2.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029512180410620.1.2020. 10:44:475.2.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018012173603815.1.2020. 12:48:035.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029815676192820.1.2020. 11:35:135.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000017412174947215.1.2020. 12:06:045.2.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018612177923915.1.2020. 13:51:075.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378721900065221217457134.12.2019. 12:37:195.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000031415641957620.1.2020. 13:22:015.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028912176492120.1.2020. 9:50:376.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000031612174080120.1.2020. 13:49:146.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000032312176790720.1.2020. 18:06:406.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000032615271260821.1.2020. 9:09:316.2.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000032912176559721.1.2020. 9:51:066.2.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039116209665123.1.2020. 11:22:116.2.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000034512084770621.1.2020. 16:54:276.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000039216209665123.1.2020. 11:23:246.2.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040712082996223.1.2020. 16:35:256.2.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038812180237923.1.2020. 11:15:006.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000011216778072714.1.2020. 11:24:006.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040126191373923.1.2020. 13:01:306.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040526158628323.1.2020. 14:10:096.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000673715448983920.12.2019. 8:39:067.2.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000027012175109917.1.2020. 12:49:287.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000023812177886617.1.2020. 8:15:447.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000036222.1.2020. 11:29:547.2.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000019826717392716.1.2020. 9:59:517.2.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000030212176879920.1.2020. 12:00:007.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000026912179838117.1.2020. 12:37:307.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000031012180187920.1.2020. 12:53:077.2.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000021712177931316.1.2020. 13:12:537.2.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000021612171213416.1.2020. 13:10:317.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000026712170436417.1.2020. 12:18:567.2.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000662512082371312.12.2019. 9:36:537.2.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000662612082370912.12.2019. 9:38:377.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033314940050521.1.2020. 12:11:087.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000025312176621817.1.2020. 9:53:017.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040612176498923.1.2020. 14:11:477.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000040816166480023.1.2020. 18:29:417.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000041026338708224.1.2020. 8:47:4410.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378721900064391217418332.12.2019. 8:56:4210.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035312171185022.1.2020. 8:21:0510.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035412172694822.1.2020. 8:22:5710.2.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000669812085583418.12.2019. 11:25:0110.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000027612178136817.1.2020. 13:40:0910.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033712175572521.1.2020. 13:26:4711.2.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000015012082224014.1.2020. 17:37:5911.2.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033426252688721.1.2020. 12:24:1611.2.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000014610290854414.1.2020. 16:34:1011.2.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038426227941223.1.2020. 10:07:1711.2.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038512170537723.1.2020. 10:07:5411.2.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000037226381285823.1.2020. 9:01:3711.2.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000038612171946623.1.2020. 10:46:5512.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028520.1.2020. 8:42:5212.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000673112178665519.12.2019. 14:06:3413.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787219000665112171548216.12.2019. 9:00:0017.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000026812170434517.1.2020. 12:21:0817.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029320.1.2020. 10:07:1517.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000029412175471220.1.2020. 10:08:4117.2.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000030412170935020.1.2020. 12:11:5117.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000031512176563320.1.2020. 13:22:3017.2.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000028420.1.2020. 8:41:3417.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000037912173989923.1.2020. 9:45:2018.2.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035022.1.2020. 8:18:2618.2.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000015212176244614.1.2020. 18:19:3218.2.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000019912170498516.1.2020. 10:03:0918.2.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000015115896229614.1.2020. 17:53:1018.2.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000035122.1.2020. 8:19:1718.2.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000015312173635814.1.2020. 18:30:2418.2.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000036012176511622.1.2020. 11:24:1419.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000036713893260923.1.2020. 8:19:3020.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033613327885521.1.2020. 13:01:4724.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000016012180048015.1.2020. 9:37:0926.2.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000016112180047615.1.2020. 9:39:1326.2.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000016412180048015.1.2020. 9:50:1926.2.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018212082719015.1.2020. 13:01:2827.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000017216379818315.1.2020. 12:01:272.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018513264289215.1.2020. 13:40:1116.3.2020. 7:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000031813259457920.1.2020. 14:29:3016.3.2020. 7:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000036812173284923.1.2020. 8:26:1523.4.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija