Liste čekanja

 

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

PRITUŽBE, PRIJEDLOZI:  lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787220000275410285618117.6.2020. 11:57:4312.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000285913088688123.6.2020. 15:48:0812.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000288916124956824.6.2020. 12:02:4212.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000302812594774829.6.2020. 11:01:2712.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000284726183425623.6.2020. 12:44:1012.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032021262680463.7.2020. 13:35:4413.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024181232522744.6.2020. 11:50:4413.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031821218019343.7.2020. 8:59:5513.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000282814803326723.6.2020. 7:36:5313.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032471069002167.7.2020. 8:09:2713.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303329.6.2020. 11:22:4913.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031482.7.2020. 8:19:4513.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032331511105956.7.2020. 10:04:0913.7.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031582.7.2020. 8:35:1813.7.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000292825.6.2020. 11:23:3913.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000288212355969424.6.2020. 9:32:1113.7.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000275714716090317.6.2020. 12:21:1513.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000031371217159231.7.2020. 14:40:2413.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000286012476186823.6.2020. 16:45:3113.7.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000292925.6.2020. 11:25:0513.7.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000276112268334417.6.2020. 12:27:2813.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000293325.6.2020. 11:34:1113.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033701217863549.7.2020. 13:38:0213.7.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288310291725724.6.2020. 10:36:4813.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000293425.6.2020. 11:35:3713.7.2020. 13:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032851064027197.7.2020. 13:25:1213.7.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288412959079624.6.2020. 10:46:5013.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000293525.6.2020. 11:37:0513.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000293625.6.2020. 11:37:4713.7.2020. 14:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033321245639468.7.2020. 11:18:2613.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033351563093228.7.2020. 11:36:5013.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032181217237996.7.2020. 7:17:2414.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303012174267229.6.2020. 11:05:4014.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303612178079829.6.2020. 11:53:1114.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303112170657229.6.2020. 11:08:1214.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303912174793629.6.2020. 12:05:1214.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031421217194662.7.2020. 7:59:0914.7.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032101188547993.7.2020. 15:01:4514.7.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033061319429327.7.2020. 15:38:5614.7.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033047.7.2020. 15:02:0214.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000215312324954125.5.2020. 16:56:5514.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032587.7.2020. 12:23:2414.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031542.7.2020. 8:30:2714.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032707.7.2020. 13:00:2114.7.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000275116342597317.6.2020. 11:47:4914.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032717.7.2020. 13:01:0214.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031861619123133.7.2020. 9:29:1314.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032727.7.2020. 13:01:4214.7.2020. 13:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032737.7.2020. 13:02:4114.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033142609251357.7.2020. 16:20:4914.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032747.7.2020. 13:03:2014.7.2020. 14:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033348.7.2020. 11:27:3914.7.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033368.7.2020. 11:42:4014.7.2020. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339510.7.2020. 11:42:3514.7.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339810.7.2020. 11:45:2514.7.2020. 16:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339610.7.2020. 11:43:3814.7.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339710.7.2020. 11:44:3514.7.2020. 17:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000274526396479117.6.2020. 11:15:2915.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000274926260110617.6.2020. 11:40:5915.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000274326212836017.6.2020. 11:12:1216.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000274426339752017.6.2020. 11:12:5416.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000307312170717630.6.2020. 14:06:0616.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032777.7.2020. 13:06:2416.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032767.7.2020. 13:05:1116.7.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032757.7.2020. 13:04:3016.7.2020. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033167.7.2020. 16:23:5116.7.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032451246958326.7.2020. 14:14:0916.7.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032262677020386.7.2020. 8:51:3716.7.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032391217168856.7.2020. 11:43:0416.7.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033081572878937.7.2020. 15:43:4216.7.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031512.7.2020. 8:26:2916.7.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033721217918069.7.2020. 18:48:3416.7.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341910.7.2020. 14:05:2316.7.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000202113188460720.5.2020. 12:08:0417.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032201181822346.7.2020. 8:16:5617.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032211181826586.7.2020. 8:17:1517.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032292612858696.7.2020. 9:48:0917.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032361168197096.7.2020. 10:35:5217.7.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032607.7.2020. 12:25:5717.7.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032787.7.2020. 13:08:2117.7.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031572.7.2020. 8:33:3517.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023851217126703.6.2020. 11:29:3217.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031532.7.2020. 8:29:1117.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032617.7.2020. 12:28:3617.7.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032627.7.2020. 12:36:0217.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032637.7.2020. 12:36:3217.7.2020. 13:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000297816396157726.6.2020. 11:29:2817.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000297916041073326.6.2020. 11:32:1517.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032931240568297.7.2020. 14:02:4117.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033001621997947.7.2020. 14:25:5618.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000276016005695217.6.2020. 12:26:0718.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033281217152858.7.2020. 9:36:1720.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031741217604013.7.2020. 7:59:2020.7.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000183412178025111.5.2020. 13:51:0920.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000196212180336218.5.2020. 9:05:1120.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000285512804955023.6.2020. 13:37:3620.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303512171275529.6.2020. 11:37:0720.7.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000284012178079823.6.2020. 9:34:4920.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031601506894352.7.2020. 8:52:5020.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000299412085624526.6.2020. 13:07:1820.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032121217174933.7.2020. 15:03:4120.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303812177011229.6.2020. 12:02:3420.7.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000342712177931310.7.2020. 14:47:5720.7.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031991217100913.7.2020. 12:40:5420.7.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033171198430177.7.2020. 16:34:3920.7.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032677.7.2020. 12:43:3120.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032281064796096.7.2020. 9:35:0520.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000342012171709910.7.2020. 14:10:3020.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032301036084706.7.2020. 9:52:3620.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033302672159838.7.2020. 11:11:0720.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000342612172209510.7.2020. 14:45:3520.7.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032997.7.2020. 14:24:0720.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033651217206869.7.2020. 12:37:3420.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033191217640298.7.2020. 8:16:0120.7.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033211217161608.7.2020. 8:22:2020.7.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032797.7.2020. 13:10:1120.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033261217593618.7.2020. 9:25:5920.7.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033411048968688.7.2020. 18:06:3320.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000286316812272723.6.2020. 17:29:1120.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277126170119817.6.2020. 14:14:4920.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277326350696217.6.2020. 14:16:2520.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277412407653717.6.2020. 14:17:4920.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033601217436859.7.2020. 9:49:3721.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032807.7.2020. 13:11:1421.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032817.7.2020. 13:13:5221.7.2020. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032827.7.2020. 13:14:2621.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000295612574817525.6.2020. 13:36:5521.7.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216310193712926.5.2020. 9:18:4921.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216410193711426.5.2020. 9:19:4721.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032031217589083.7.2020. 13:40:0421.7.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033681571962609.7.2020. 13:15:4321.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000338112175939510.7.2020. 9:13:4721.7.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340112173472210.7.2020. 12:06:2921.7.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000286411632937123.6.2020. 17:31:5021.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000286511632936723.6.2020. 17:33:1821.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000307630.6.2020. 15:25:5721.7.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033298.7.2020. 10:48:2021.7.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033071218032207.7.2020. 15:40:3321.7.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307912177078630.6.2020. 16:39:3321.7.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033371217646358.7.2020. 11:46:0221.7.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000309016756924430.6.2020. 18:50:5821.7.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000309116756929730.6.2020. 18:53:1421.7.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000308416329653730.6.2020. 17:51:2421.7.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033699.7.2020. 13:20:3921.7.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000305912172552630.6.2020. 8:30:5021.7.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000306012172551130.6.2020. 8:31:2621.7.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000287312173358424.6.2020. 8:01:3422.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033511217133259.7.2020. 8:42:1322.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000289112407303424.6.2020. 12:27:4522.7.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033501217118509.7.2020. 8:40:4022.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000030991208265591.7.2020. 8:20:0822.7.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032531120180177.7.2020. 9:49:5322.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000287712175143624.6.2020. 8:30:2422.7.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031001217509931.7.2020. 8:30:0422.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032837.7.2020. 13:15:0622.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031011218036251.7.2020. 8:46:4922.7.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032847.7.2020. 13:18:3822.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033381217839138.7.2020. 12:55:4122.7.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031081571683691.7.2020. 9:56:4922.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033611217956169.7.2020. 10:36:5522.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031101217896981.7.2020. 10:50:1322.7.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000342312084088910.7.2020. 14:36:0422.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031641216995042.7.2020. 9:47:1222.7.2020. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031912612327303.7.2020. 11:19:4322.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031801218019343.7.2020. 8:58:2323.7.2020. 7:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031791217637263.7.2020. 8:57:0323.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031591217194662.7.2020. 8:50:5123.7.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000290012085181225.6.2020. 8:16:2023.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000292112082371325.6.2020. 9:21:5523.7.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000292612082370925.6.2020. 11:16:4623.7.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000293112177925825.6.2020. 11:27:3623.7.2020. 9:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031631489899992.7.2020. 9:21:3623.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033491613248029.7.2020. 8:34:2623.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033521217698869.7.2020. 8:49:2523.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000339912171341410.7.2020. 11:52:4723.7.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000338312176227210.7.2020. 9:46:0023.7.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031851217670613.7.2020. 9:21:0323.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033551564505869.7.2020. 9:08:1123.7.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033542610006939.7.2020. 9:06:3123.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033641217575249.7.2020. 12:35:2023.7.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341110819230710.7.2020. 13:22:1323.7.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033571217043649.7.2020. 9:17:3623.7.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033711586442999.7.2020. 18:09:2023.7.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339315670132210.7.2020. 11:25:0223.7.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000296326.6.2020. 8:15:5524.7.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295216180057825.6.2020. 13:12:0124.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000297512172584626.6.2020. 9:39:2224.7.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033471626804949.7.2020. 8:13:5424.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032597.7.2020. 12:24:2424.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033481217589279.7.2020. 8:14:3624.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033591569704559.7.2020. 9:40:1224.7.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032657.7.2020. 12:40:2424.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000337812177083710.7.2020. 8:58:2824.7.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032667.7.2020. 12:41:3224.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032687.7.2020. 12:54:1424.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000338412777743210.7.2020. 10:09:0624.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340012180350210.7.2020. 12:05:0524.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032697.7.2020. 12:58:5124.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000340812175068810.7.2020. 12:44:2524.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340916254263510.7.2020. 12:44:5924.7.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340216131485810.7.2020. 12:10:5824.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000277616341885817.6.2020. 14:25:5925.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000286626259436423.6.2020. 17:45:1625.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000286912251301223.6.2020. 18:02:5426.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000006571111059043.2.2020. 9:12:0026.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277712251610617.6.2020. 14:35:1926.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000337512171151110.7.2020. 8:01:2327.7.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000301812175969629.6.2020. 8:28:5027.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000304012173255229.6.2020. 12:20:3927.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032921202203697.7.2020. 14:00:5027.7.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000341326650888010.7.2020. 13:29:4927.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032867.7.2020. 13:26:3427.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341426336135610.7.2020. 13:35:0327.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032877.7.2020. 13:27:3527.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032907.7.2020. 13:30:5427.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000274015531806317.6.2020. 10:42:2527.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032887.7.2020. 13:28:0827.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032381217136986.7.2020. 11:39:0127.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032897.7.2020. 13:29:0027.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025241675244228.6.2020. 17:18:4627.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000025252614302778.6.2020. 17:19:2927.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032431634444296.7.2020. 13:20:3627.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000023801316651523.6.2020. 9:48:2228.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033031217090647.7.2020. 14:44:0028.7.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000272212489016216.6.2020. 15:19:4528.7.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033151577215917.7.2020. 16:22:2728.7.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337912173419210.7.2020. 9:03:2628.7.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033231217319068.7.2020. 8:29:5429.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337310.7.2020. 7:00:2329.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033331192916788.7.2020. 11:20:0229.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000304112176525829.6.2020. 12:50:1729.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295016369127925.6.2020. 12:34:2929.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024501015564735.6.2020. 13:39:1830.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033631217770929.7.2020. 12:31:4431.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337412177710510.7.2020. 7:56:3631.7.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337712173792410.7.2020. 8:08:0931.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000341012172350010.7.2020. 12:49:4431.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033671532830669.7.2020. 12:53:1131.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339412177923910.7.2020. 11:28:4731.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000025211244238328.6.2020. 16:30:0931.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025231244242248.6.2020. 16:33:0531.7.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025221244238478.6.2020. 16:30:4031.7.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000289226292436924.6.2020. 12:37:2631.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024371218033625.6.2020. 8:54:233.8.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000280913255108118.6.2020. 13:12:343.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032001615997413.7.2020. 12:50:303.8.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032341218039116.7.2020. 10:09:213.8.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033221520441758.7.2020. 8:24:303.8.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031841217042413.7.2020. 9:18:273.8.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031241190980091.7.2020. 11:42:353.8.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000275016332971517.6.2020. 11:43:073.8.2020. 12:15:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033561217043649.7.2020. 9:15:084.8.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033181495311308.7.2020. 7:49:067.8.2020. 7:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033431389326099.7.2020. 7:38:1310.8.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033441217328499.7.2020. 7:42:1510.8.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000256912178572710.6.2020. 9:04:4710.8.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032942625636657.7.2020. 14:04:3810.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033451241553529.7.2020. 7:50:0310.8.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000113216197101820.2.2020. 15:07:2610.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113326342736720.2.2020. 15:09:0610.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113516744054020.2.2020. 15:12:0310.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113616325895820.2.2020. 15:13:2710.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033311217398998.7.2020. 11:14:1110.8.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000121526516669424.2.2020. 13:26:0711.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000308716091656030.6.2020. 18:08:4811.8.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000308912172444330.6.2020. 18:40:0911.8.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337612822542910.7.2020. 8:06:3318.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033131334251137.7.2020. 15:55:5418.8.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341714800539910.7.2020. 13:52:5819.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031331436787701.7.2020. 13:53:2321.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031341436787661.7.2020. 13:54:1821.8.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031351436389111.7.2020. 13:55:2621.8.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031361436389261.7.2020. 13:56:1121.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339212177005710.7.2020. 11:16:0421.8.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295412171163425.6.2020. 13:19:2525.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000291612174080125.6.2020. 9:03:2626.8.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000282212422575119.6.2020. 10:10:0628.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000226812179012129.5.2020. 10:07:4928.8.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025061258357868.6.2020. 15:44:0131.8.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025071094750538.6.2020. 15:45:0131.8.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023581319302712.6.2020. 16:46:271.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024001035533763.6.2020. 13:28:271.9.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024011039446353.6.2020. 13:29:011.9.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000270114945166016.6.2020. 11:20:361.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000129611743169526.2.2020. 13:03:521.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031051231711511.7.2020. 9:04:571.9.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031062647870071.7.2020. 9:07:551.9.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031251208290891.7.2020. 11:51:021.9.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023601287564162.6.2020. 17:42:122.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000014291217193584.3.2020. 14:00:354.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000025431438001949.6.2020. 13:43:576.9.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024321047732375.6.2020. 8:04:267.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000132914240676027.2.2020. 13:55:307.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024071367167794.6.2020. 8:57:267.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000013741200336352.3.2020. 13:49:097.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000188312172286013.5.2020. 11:45:597.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023671217474803.6.2020. 8:07:487.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031391219731811.7.2020. 15:05:057.9.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023871217990363.6.2020. 11:39:207.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031401.7.2020. 15:07:437.9.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000211212179075725.5.2020. 10:55:037.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000017931217853607.5.2020. 13:59:037.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024451217272215.6.2020. 11:08:127.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031871218004803.7.2020. 9:47:239.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024161208548554.6.2020. 11:18:229.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000257515622410310.6.2020. 11:03:599.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000257012084014510.6.2020. 9:07:0610.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000257112172379910.6.2020. 9:29:5910.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000258612175937610.6.2020. 12:28:1210.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000121712506018424.2.2020. 13:39:1713.9.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024151217756984.6.2020. 11:10:1614.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000281511728634619.6.2020. 8:08:1214.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000265013346202915.6.2020. 9:31:3815.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000264412176545515.6.2020. 8:24:3415.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000265212177331415.6.2020. 9:41:4615.9.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000271612083724916.6.2020. 13:10:1116.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024511215213575.6.2020. 13:47:3121.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024531217473875.6.2020. 14:12:5021.9.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024541015564735.6.2020. 14:22:0121.9.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000272612176565216.6.2020. 17:41:1122.9.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000286212175729523.6.2020. 17:18:2323.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288512179182524.6.2020. 10:54:5223.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000287812171548224.6.2020. 8:36:0024.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295712176957025.6.2020. 13:49:4424.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000293712173214325.6.2020. 11:51:0025.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000271812174550116.6.2020. 13:40:4228.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024591208221138.6.2020. 8:58:3528.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307012082746830.6.2020. 13:31:2328.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307812174548430.6.2020. 16:16:4429.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000306912178789930.6.2020. 13:07:1530.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224211909305028.5.2020. 9:50:295.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031781185115843.7.2020. 8:35:215.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033241217810868.7.2020. 8:41:538.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033271217662188.7.2020. 9:33:098.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033251217192698.7.2020. 9:22:138.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000338212173637710.7.2020. 9:20:5212.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033401217484028.7.2020. 14:35:4512.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031751217992483.7.2020. 8:20:137.12.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija