Liste čekanja

 

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

PRITUŽBE, PRIJEDLOZI:  lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787220000083912179676010.2.2020. 10:00:5024.2.2020. 7:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000108212180193420.2.2020. 8:03:3124.2.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000050112084014527.1.2020. 13:52:3924.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000045812082857427.1.2020. 8:31:4524.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000033613327885521.1.2020. 13:01:4724.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000102816209667018.2.2020. 11:48:1224.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000060112082787730.1.2020. 13:30:4924.2.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000114715111059521.2.2020. 9:37:5624.2.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000064115718734631.1.2020. 13:11:0324.2.2020. 9:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000062811939148131.1.2020. 11:26:0824.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000089712174202812.2.2020. 9:52:2624.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000064512172533331.1.2020. 13:51:1224.2.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006611217829493.2.2020. 9:29:1724.2.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006691217474803.2.2020. 10:27:3824.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006741217138573.2.2020. 11:34:3024.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006771217342393.2.2020. 11:59:3524.2.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007361561971025.2.2020. 9:10:0024.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007571564195765.2.2020. 13:33:2024.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000086912176498911.2.2020. 16:00:5525.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006831596123133.2.2020. 13:03:4625.2.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000102912178530318.2.2020. 11:49:4225.2.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000055212085099429.1.2020. 8:56:1625.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006871217780903.2.2020. 13:45:1625.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008151240141857.2.2020. 11:02:3625.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006721629978203.2.2020. 11:03:0725.2.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000062511927830831.1.2020. 10:01:3925.2.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000058812177974130.1.2020. 9:12:5425.2.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000092412174613913.2.2020. 9:38:0425.2.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000113826577903520.2.2020. 15:24:0825.2.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000092313.2.2020. 9:37:2925.2.2020. 16:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006941208330683.2.2020. 14:34:3326.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000027012175109917.1.2020. 12:49:2826.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000055312175781029.1.2020. 9:13:0926.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000013211912407314.1.2020. 13:20:3926.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000016412180048015.1.2020. 9:50:1926.2.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000056312174923729.1.2020. 11:41:4426.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000059911120348230.1.2020. 12:37:4626.2.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007511218036445.2.2020. 12:07:5426.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000090612173301412.2.2020. 11:55:2026.2.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006651217778683.2.2020. 9:40:3026.2.2020. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006761174316953.2.2020. 11:46:4126.2.2020. 12:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007211217127554.2.2020. 13:34:0926.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007381217408015.2.2020. 9:53:5526.2.2020. 13:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000102512171978618.2.2020. 11:37:0926.2.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007541217792395.2.2020. 13:19:0026.2.2020. 13:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006661329719993.2.2020. 9:41:1027.2.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006991218051804.2.2020. 8:26:1427.2.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007041624580714.2.2020. 9:04:0127.2.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007111590186154.2.2020. 10:27:1927.2.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007331217254945.2.2020. 7:36:5927.2.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007461208267225.2.2020. 11:18:2727.2.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000018212082719015.1.2020. 13:01:2827.2.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007261217343514.2.2020. 16:12:3627.2.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000102112175589018.2.2020. 10:34:1427.2.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007481218041065.2.2020. 11:40:4627.2.2020. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007501328992445.2.2020. 11:45:5227.2.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007691527126086.2.2020. 9:20:1727.2.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000061912179903631.1.2020. 9:22:3727.2.2020. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000099012084478817.2.2020. 13:31:2127.2.2020. 12:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007831217768026.2.2020. 11:45:2427.2.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000094312176706113.2.2020. 14:18:4327.2.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000095516799859714.2.2020. 9:51:5327.2.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104012180350218.2.2020. 13:08:062.3.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000100612180681218.2.2020. 8:43:402.3.2020. 7:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000097215825085117.2.2020. 9:55:002.3.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000088112177948911.2.2020. 18:37:152.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000099112180726117.2.2020. 13:36:552.3.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007371217456965.2.2020. 9:26:362.3.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000107815632425619.2.2020. 13:28:122.3.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000085412178140410.2.2020. 14:10:032.3.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006711217711973.2.2020. 10:59:072.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000087712172518911.2.2020. 17:49:102.3.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000090716325488512.2.2020. 12:18:432.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000091412171513913.2.2020. 8:12:052.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000108912174723020.2.2020. 8:52:422.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007231205617744.2.2020. 15:15:492.3.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000109813029669820.2.2020. 9:39:452.3.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000086611899341911.2.2020. 15:24:322.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000107112178349119.2.2020. 11:59:412.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000092215469791713.2.2020. 9:25:392.3.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104116009312418.2.2020. 13:14:412.3.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007281600540494.2.2020. 17:16:222.3.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000097112171013817.2.2020. 9:52:582.3.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000017216379818315.1.2020. 12:01:272.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000092513297199913.2.2020. 9:40:322.3.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000097315586858917.2.2020. 9:57:172.3.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103016228814018.2.2020. 11:52:502.3.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000098612179331917.2.2020. 11:48:192.3.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103112003363518.2.2020. 11:57:362.3.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000093026664607613.2.2020. 10:11:052.3.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000060012778363430.1.2020. 13:23:013.3.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000083412025424010.2.2020. 8:34:493.3.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000083516809868410.2.2020. 9:13:503.3.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000083612172571910.2.2020. 9:31:263.3.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000090412173438512.2.2020. 11:30:453.3.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000084012170609310.2.2020. 11:08:133.3.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000090512176696612.2.2020. 11:35:203.3.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000084312176792610.2.2020. 11:44:423.3.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000084516234369810.2.2020. 11:47:193.3.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000086212175764711.2.2020. 12:16:493.3.2020. 15:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000088212177579111.2.2020. 18:52:143.3.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000088412180653011.2.2020. 19:09:053.3.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000089912175022612.2.2020. 10:28:303.3.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000091111967977812.2.2020. 13:08:083.3.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000091612177569813.2.2020. 8:56:033.3.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000092012180725713.2.2020. 9:19:283.3.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000092112180608513.2.2020. 9:23:533.3.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000093410512308313.2.2020. 11:46:253.3.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000095112179712914.2.2020. 8:53:373.3.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000090812172475912.2.2020. 12:33:313.3.2020. 19:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000102626091459118.2.2020. 11:44:193.3.2020. 19:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000107712175614019.2.2020. 13:23:374.3.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000106912177980719.2.2020. 11:54:484.3.2020. 7:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000090012084522012.2.2020. 10:31:304.3.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000083812171460510.2.2020. 9:55:434.3.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000092714953113013.2.2020. 9:49:064.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000089212084572912.2.2020. 9:26:294.3.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000088612.2.2020. 8:41:394.3.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007091217479364.2.2020. 10:11:334.3.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000063116273026331.1.2020. 12:07:204.3.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000089112085189912.2.2020. 9:18:504.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000091810266351413.2.2020. 9:11:304.3.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000008271217116347.2.2020. 12:50:534.3.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000094912171362614.2.2020. 8:47:124.3.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000090210883382312.2.2020. 11:08:504.3.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000092612175936113.2.2020. 9:45:264.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000091012176779012.2.2020. 13:07:574.3.2020. 10:45:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000087312170537711.2.2020. 17:12:504.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000093512169976913.2.2020. 11:53:204.3.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000093112170424113.2.2020. 11:20:004.3.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000093612085392713.2.2020. 11:55:124.3.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007301620669084.2.2020. 18:51:524.3.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000094416180057813.2.2020. 14:33:004.3.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000093215622410313.2.2020. 11:24:594.3.2020. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000094712173973814.2.2020. 8:27:254.3.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000102712174646318.2.2020. 11:45:444.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000095012171341414.2.2020. 8:48:244.3.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000063512172212731.1.2020. 12:32:184.3.2020. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000095311120348214.2.2020. 9:19:054.3.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000101915645058618.2.2020. 10:22:154.3.2020. 12:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000094015645058613.2.2020. 13:25:414.3.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103912171736618.2.2020. 12:52:314.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000105316132480219.2.2020. 8:07:424.3.2020. 13:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000095612171189914.2.2020. 10:38:004.3.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000105415588743919.2.2020. 8:41:114.3.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000097615765741617.2.2020. 11:06:504.3.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000104212178178118.2.2020. 13:49:034.3.2020. 13:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000099516118663617.2.2020. 14:17:024.3.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000100212057781718.2.2020. 8:28:315.3.2020. 7:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000099712180463817.2.2020. 14:40:125.3.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000095714406993814.2.2020. 11:08:055.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000100112474626218.2.2020. 8:05:265.3.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007931313605426.2.2020. 17:24:435.3.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000094812171025014.2.2020. 8:43:475.3.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000095412083796314.2.2020. 9:21:225.3.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000096512173565017.2.2020. 9:05:385.3.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000016012180048015.1.2020. 9:37:095.3.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000095912171652714.2.2020. 12:23:425.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000016112180047615.1.2020. 9:39:135.3.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000096212169973517.2.2020. 8:49:015.3.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000100512170611018.2.2020. 8:41:335.3.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000107912175068819.2.2020. 13:48:465.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104712179461818.2.2020. 17:52:165.3.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000093710684332113.2.2020. 12:16:265.3.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000096412176040117.2.2020. 9:03:295.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000098512175289617.2.2020. 11:46:385.3.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000097512174576617.2.2020. 11:04:135.3.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000099913290502617.2.2020. 17:36:345.3.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000098712171980317.2.2020. 11:59:275.3.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000100712083481218.2.2020. 8:52:565.3.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000099816268049417.2.2020. 14:46:555.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000101012177226518.2.2020. 9:21:175.3.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000108426109759220.2.2020. 8:08:435.3.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000101511984581218.2.2020. 9:34:565.3.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000105912175892719.2.2020. 9:24:335.3.2020. 12:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000099212174374017.2.2020. 13:44:405.3.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000100011437903817.2.2020. 17:59:455.3.2020. 12:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000100812174267218.2.2020. 8:55:365.3.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000101212177226518.2.2020. 9:26:255.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000101712180672318.2.2020. 9:53:095.3.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000105212172658119.2.2020. 7:38:525.3.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103216144507418.2.2020. 11:59:295.3.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000106415681623819.2.2020. 10:36:295.3.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000101312174299218.2.2020. 9:27:305.3.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000100312171226118.2.2020. 8:36:256.3.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000114112172444321.2.2020. 8:18:276.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008161217121347.2.2020. 11:10:526.3.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000100426613356618.2.2020. 8:36:516.3.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007991217814767.2.2020. 8:12:366.3.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008041217687997.2.2020. 9:01:146.3.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008011217063037.2.2020. 8:22:576.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008111217918257.2.2020. 9:35:036.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008231563874707.2.2020. 12:36:146.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008051026573467.2.2020. 9:10:436.3.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008121558098317.2.2020. 9:56:036.3.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000103315651559918.2.2020. 12:01:416.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008171217662187.2.2020. 11:24:236.3.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000085612178079810.2.2020. 14:27:436.3.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000112026191373920.2.2020. 13:09:516.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000086515560488011.2.2020. 15:12:556.3.2020. 13:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008181217043647.2.2020. 11:32:536.3.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000059612178679730.1.2020. 12:10:496.3.2020. 13:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000046412179559927.1.2020. 8:53:159.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000103712171198818.2.2020. 12:18:469.3.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000103812082211318.2.2020. 12:45:579.3.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000105612178492619.2.2020. 9:02:099.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000105712877147719.2.2020. 9:10:389.3.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000105812177011219.2.2020. 9:13:219.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007851561209036.2.2020. 11:59:389.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000093315393335013.2.2020. 11:39:239.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000098010586348117.2.2020. 11:22:259.3.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000041812179075724.1.2020. 10:52:139.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000109012174135420.2.2020. 8:58:129.3.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000098812083724917.2.2020. 12:21:099.3.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110212176559720.2.2020. 11:06:169.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000107612171445019.2.2020. 12:55:169.3.2020. 13:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115815586858921.2.2020. 12:32:2110.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000106315430365719.2.2020. 10:28:4410.3.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000106512176381519.2.2020. 10:41:4310.3.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000106016105210319.2.2020. 9:35:5310.3.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000109512083048720.2.2020. 9:28:3310.3.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103411956762118.2.2020. 12:05:4010.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000109711985465220.2.2020. 9:32:1910.3.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103512082650618.2.2020. 12:09:3910.3.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111112174519820.2.2020. 11:50:2510.3.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000103612082647418.2.2020. 12:10:2110.3.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111610340657520.2.2020. 12:41:2010.3.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007551217457135.2.2020. 13:24:0210.3.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000106612180189819.2.2020. 11:08:3010.3.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000087912176644911.2.2020. 18:26:3910.3.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000113712082418120.2.2020. 15:18:0610.3.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000053516056811028.1.2020. 16:47:5110.3.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110012174183320.2.2020. 10:00:1810.3.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000053612173038228.1.2020. 16:50:1510.3.2020. 16:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000113912174256420.2.2020. 16:13:3210.3.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007671217998696.2.2020. 8:52:2110.3.2020. 16:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000114416209665121.2.2020. 9:12:1110.3.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000007291217388524.2.2020. 18:05:2110.3.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111412175608520.2.2020. 12:22:5610.3.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000087512179609911.2.2020. 17:34:1210.3.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115612178550021.2.2020. 12:07:4710.3.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000102212177867318.2.2020. 10:44:1410.3.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115712176803621.2.2020. 12:15:0610.3.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000096712175471217.2.2020. 9:29:3510.3.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104615896229618.2.2020. 17:38:1810.3.2020. 18:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111512172234320.2.2020. 12:31:3711.3.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000093926710113513.2.2020. 13:00:1411.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000108126677643020.2.2020. 7:49:0711.3.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000096112171548217.2.2020. 8:30:4011.3.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111912179642120.2.2020. 12:55:2211.3.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000106212172607919.2.2020. 9:57:4811.3.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000114912171946621.2.2020. 10:50:5011.3.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000114512171151121.2.2020. 9:20:5411.3.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000106112084213719.2.2020. 9:46:0311.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000108712152135720.2.2020. 8:47:0611.3.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000108812174738720.2.2020. 8:47:4811.3.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000115012177198121.2.2020. 10:58:1411.3.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000105512173214319.2.2020. 8:53:5811.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000107512175761319.2.2020. 12:49:0411.3.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000108012178032119.2.2020. 15:16:4111.3.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000107011113819219.2.2020. 11:59:3212.3.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000110112174183320.2.2020. 10:04:4812.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110412084388320.2.2020. 11:17:0612.3.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110812178405720.2.2020. 11:23:4512.3.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000097012172722117.2.2020. 9:50:1512.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007681217271856.2.2020. 9:18:4312.3.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110912083524220.2.2020. 11:27:1412.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110612084389820.2.2020. 11:18:3512.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000110712083116520.2.2020. 11:23:2012.3.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111212175825520.2.2020. 12:00:2412.3.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000111711909871920.2.2020. 12:44:1212.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000112612082996220.2.2020. 13:42:4012.3.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000116012176988621.2.2020. 12:43:0912.3.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000112720.2.2020. 14:11:1912.3.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000109912176492120.2.2020. 9:52:2612.3.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000112916216524920.2.2020. 14:49:1113.3.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000095212180038714.2.2020. 9:07:3113.3.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000018513264289215.1.2020. 13:40:1116.3.2020. 7:15:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000031813259457920.1.2020. 14:29:3016.3.2020. 7:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000114326252688721.2.2020. 9:09:4016.3.2020. 7:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006541218072803.2.2020. 8:55:4616.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115412175127721.2.2020. 11:41:2216.3.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000084712083174810.2.2020. 12:32:0716.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000113216197101820.2.2020. 15:07:2616.3.2020. 9:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113326342736720.2.2020. 15:09:0616.3.2020. 9:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113412209441120.2.2020. 15:10:5916.3.2020. 9:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113516744054020.2.2020. 15:12:0316.3.2020. 9:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113616325895820.2.2020. 15:13:2716.3.2020. 9:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000116112174585521.2.2020. 12:56:1416.3.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000113114128697220.2.2020. 15:00:4416.3.2020. 9:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000043716403715924.1.2020. 13:31:0116.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000043826355539224.1.2020. 13:41:1216.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000043926248480124.1.2020. 13:42:3716.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000044013668924624.1.2020. 13:44:1416.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000044512172571924.1.2020. 14:28:2416.3.2020. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045114134735727.1.2020. 7:54:4116.3.2020. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045226437780327.1.2020. 8:11:5616.3.2020. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000052413288073728.1.2020. 13:37:0416.3.2020. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045426366071327.1.2020. 8:21:5816.3.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045512878528427.1.2020. 8:23:0516.3.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045626229438427.1.2020. 8:25:3916.3.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045726113253727.1.2020. 8:26:4316.3.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000045926140719827.1.2020. 8:34:5816.3.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000046116255599527.1.2020. 8:43:4916.3.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000047112728655227.1.2020. 9:30:2916.3.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000046526430005927.1.2020. 8:55:1416.3.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000046712709091427.1.2020. 8:59:5316.3.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000006641470450493.2.2020. 9:38:2616.3.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000109426359071920.2.2020. 9:18:0816.3.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000110312596391320.2.2020. 11:11:5316.3.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000111826336539720.2.2020. 12:50:0016.3.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000112126501679520.2.2020. 13:14:2416.3.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000112213143998320.2.2020. 13:26:4816.3.2020. 15:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000112314292563120.2.2020. 13:31:1316.3.2020. 16:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000112416235615320.2.2020. 13:37:3216.3.2020. 16:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000112526150374020.2.2020. 13:41:3716.3.2020. 17:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000108312759860620.2.2020. 8:07:3317.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000108516363366120.2.2020. 8:16:5517.3.2020. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000108612719222620.2.2020. 8:25:1717.3.2020. 10:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000109214279212220.2.2020. 9:07:1817.3.2020. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000109316252115320.2.2020. 9:10:2617.3.2020. 11:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000109113098587520.2.2020. 9:01:5217.3.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000112826297666220.2.2020. 14:45:0617.3.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113014510755420.2.2020. 14:56:0717.3.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000007181613431034.2.2020. 13:00:3317.3.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000007521606738805.2.2020. 12:48:3417.3.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104312173989918.2.2020. 15:44:1417.3.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104412082413918.2.2020. 15:50:3617.3.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000104512176244618.2.2020. 16:43:2917.3.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000107412163380219.2.2020. 12:25:0517.3.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000084810440895210.2.2020. 12:41:3517.3.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000116312085191621.2.2020. 14:16:0717.3.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000096012175450017.2.2020. 8:21:0218.3.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000096312170434517.2.2020. 8:51:1018.3.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000097912170935017.2.2020. 11:18:2318.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000098112179276817.2.2020. 11:25:1718.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115112085485521.2.2020. 11:10:1918.3.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115212176779021.2.2020. 11:33:0718.3.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115312175967721.2.2020. 11:36:2718.3.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115512172221621.2.2020. 12:01:1818.3.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000116212176988621.2.2020. 13:01:5618.3.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000100912176468818.2.2020. 8:56:5419.3.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000044326246734124.1.2020. 14:17:0324.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000044413006265224.1.2020. 14:18:1224.3.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000107310202488819.2.2020. 12:23:4224.3.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000114812176790721.2.2020. 9:50:3725.3.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000115912176217921.2.2020. 12:38:4625.3.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000044926368786124.1.2020. 14:50:1230.3.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000046214209965727.1.2020. 8:46:2930.3.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000110526377682420.2.2020. 11:18:0430.3.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000098212176563317.2.2020. 11:31:521.4.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000006861217141303.2.2020. 13:26:296.4.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000114612172694821.2.2020. 9:35:236.4.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000106816218532819.2.2020. 11:45:417.4.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000088912367187812.2.2020. 9:03:428.4.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000043412201234724.1.2020. 13:10:2816.4.2020. 7:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000101412293618218.2.2020. 9:30:4820.4.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000098412174548417.2.2020. 11:45:4120.4.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000036812173284923.1.2020. 8:26:1523.4.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000052612176804028.1.2020. 13:54:3627.4.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000008061217983817.2.2020. 9:11:014.5.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000114211093452821.2.2020. 8:57:3613.5.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000006571111059043.2.2020. 9:12:0026.7.2020. 10:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija