Kontakt

 

RECEPCIJA   

tel: +385 51 236 111

fax: +385 51 236 224

mob: +385 99 236 1111

e-mail: info@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Danijela Pinezić, recepcionar, referent za prodaju i marketing

 e-mail: danijela.pinezic@ljeciliste-veli-losinj.hr

Zdenka Matejko, recepcionar

e-mail: zdenka.matejko@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

UPRAVA

Telefon: 051/236-185

Mobitel: 099/236-1113

Ravnatelj  

Renata Žugić, mag.pharm.  

Mobitel: 099/577-3821

E-mail: renatazugic@gmail.com      

Voditelj računovodstva

mag.oec. Danijela Burić, prof. 

e-mail: danijela.buric@ljeciliste-veli-losinj.hr  

Marina Kučić, financijski knjigovođa

e-mail: marina.kucic@ljeciliste-veli-losinj.hr

Josipa Tokić-Maružinfakturist

e-mail: josipa.tokic@ljeciliste-veli-losinj.hr

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Telefon: 051/298-724

Mobitel: 099/236-1114

e-mail: magnolija@ljeciliste-veli-losinj.hr

dr. med. Ljubiša Postolović, specijalist fizijatrije i medicinske rehabilitacije

e-mail: ljubisa.postolovic@ljeciliste-veli-losinj.hr

 dr. med. Ana Ivekić Jambrošić, specijalist dermatologije i venerologije

e-mail:ana.ivekic.jambrosic@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

FIZIKALNA TERAPIJA

Telefon: 051/565-287

e-mail: magnolija@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI

Lorena Gadža, bacc. physio.

Telefon: 051/565-287

Mobitel: 099/236-1112

e-mail: magnolija@ljeciliste-veli-losinj.hr

  

UGOSTITELJSTVO

Djanfranko Španjol, voditelj kuhinje

Telefon: 051/298-725

Mobitel: 095/236-1115

E-mail: danfranko.spanjol@ljeciliste-veli-losinj.hr      

 

 

 

CENTRALNO NARUČIVANJE

- za specijalističko-konzilijanu ambulantu

Telefon: 051/236-124

Mobitel: 099/236-1118

Fax: 051/236-224

e-mail: info@ljeciliste-veli-losinj.hr

PRITUŽBE:
 e-mail: lista.cekanja@ljeciliste-veli-losinj.hr

- za bolničko ( stacionarno ) liječenje

Telefon: 051/236-124

Mobitel: 099/236-1118

Fax: 051/236-224

e-mail: info@ljeciliste-veli-losinj.hr 

 

NABAVA

 

mag.oec. Danijela Burić, prof. 

e-mail: danijela.buric@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Josipa Tokić Maružin

e-mail: pristupinformacijama@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

PISARNICA

e-mail: pisarnica@ljeciliste-veli-losinj.hr