Contatti

 

RECEPCIJA   

tel: +385 51 236 111
fax: +385 51 236 224

e-mail: info@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Danijela Pinezić, recepcionar, referent za prodaju i marketing

 e-mail: danijela.pinezic@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Zdenka Matejko, recepcionar

e-mail: zdenka.matejko@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

CENTRALNO NARUČIVANJE

- za specijalističko-konzilijanu ambulantu

Telefon: 051/236-124

Mobitel: 099/236-1114

 

- za bolničko ( stacionarno ) liječenje

Mobitel: 099/236-1118

e-mail: elen.mrvac@ljeciliste-veli-losinj.hr 

 

UGOSTITELJSTVO

Ðanfranko Španjol, voditelj kuhinje

Mobitel: 095/236-1115

E-mail: danfranko.spanjol@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

      

MEDICINSKO OSOBLJE

Elen Mrvac, bacc. med. techn.

Koordinator medicinskih djelatnika

e-mail: elen.mrvac@ljeciliste-veli-losinj.hr 

 

 SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

dr. med. Ljubiša Postolović, specijalist fizijatrije i medicinske rehabilitacije

e-mail: ljubisa.postolovic@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

dr. med. Lidia Nežić Kosanović, specijalist dermatologije i venerologije

E-mail: info@derma-nezic.hr

 

FIZIKALNA TERAPIJA

Gilbert Hofmann, bacc.physio.

Mobitel: 099/236-1112

e-mail: gilbert.hofmann@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

 

UPRAVA

Ravnatelj  

Renata Žugić, mag.pharm.  

Telefon: 099/577-3821

E-mail: renatazugic@gmail.com      

 

Zamjenik ravnatelja

mag.oec. Danijela Burić, prof. 

Mobitel: 099/236-1113

e-mail: danijela.buric@ljeciliste-veli-losinj.hr  

  

Marina Kučić, financijski knjigovođa

e-mail: marina.kucic@ljeciliste-veli-losinj.hr

 

Josipa Tokić-Maružin, fakturist

e-mail: josipa.tokic@ljeciliste-veli-losinj.hr