Waiting lists

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
37873787220000275410285618117.6.2020. 11:57:4312.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000285913088688123.6.2020. 15:48:0812.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000288916124956824.6.2020. 12:02:4212.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000302812594774829.6.2020. 11:01:2712.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000284726183425623.6.2020. 12:44:1012.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032021262680463.7.2020. 13:35:4413.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024181232522744.6.2020. 11:50:4413.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031821218019343.7.2020. 8:59:5513.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000282814803326723.6.2020. 7:36:5313.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032471069002167.7.2020. 8:09:2713.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303329.6.2020. 11:22:4913.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031482.7.2020. 8:19:4513.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032331511105956.7.2020. 10:04:0913.7.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031582.7.2020. 8:35:1813.7.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000292825.6.2020. 11:23:3913.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000288212355969424.6.2020. 9:32:1113.7.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000275714716090317.6.2020. 12:21:1513.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000031371217159231.7.2020. 14:40:2413.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000286012476186823.6.2020. 16:45:3113.7.2020. 12:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000292925.6.2020. 11:25:0513.7.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000276112268334417.6.2020. 12:27:2813.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000293325.6.2020. 11:34:1113.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033701217863549.7.2020. 13:38:0213.7.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288310291725724.6.2020. 10:36:4813.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000293425.6.2020. 11:35:3713.7.2020. 13:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032851064027197.7.2020. 13:25:1213.7.2020. 13:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288412959079624.6.2020. 10:46:5013.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000293525.6.2020. 11:37:0513.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000293625.6.2020. 11:37:4713.7.2020. 14:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033321245639468.7.2020. 11:18:2613.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033351563093228.7.2020. 11:36:5013.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032181217237996.7.2020. 7:17:2414.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303012174267229.6.2020. 11:05:4014.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303612178079829.6.2020. 11:53:1114.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303112170657229.6.2020. 11:08:1214.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303912174793629.6.2020. 12:05:1214.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031421217194662.7.2020. 7:59:0914.7.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032101188547993.7.2020. 15:01:4514.7.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033061319429327.7.2020. 15:38:5614.7.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033047.7.2020. 15:02:0214.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000215312324954125.5.2020. 16:56:5514.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032587.7.2020. 12:23:2414.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031542.7.2020. 8:30:2714.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032707.7.2020. 13:00:2114.7.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000275116342597317.6.2020. 11:47:4914.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032717.7.2020. 13:01:0214.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031861619123133.7.2020. 9:29:1314.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032727.7.2020. 13:01:4214.7.2020. 13:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032737.7.2020. 13:02:4114.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033142609251357.7.2020. 16:20:4914.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032747.7.2020. 13:03:2014.7.2020. 14:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033348.7.2020. 11:27:3914.7.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033368.7.2020. 11:42:4014.7.2020. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339510.7.2020. 11:42:3514.7.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339810.7.2020. 11:45:2514.7.2020. 16:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339610.7.2020. 11:43:3814.7.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339710.7.2020. 11:44:3514.7.2020. 17:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000274526396479117.6.2020. 11:15:2915.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000274926260110617.6.2020. 11:40:5915.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000274326212836017.6.2020. 11:12:1216.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000274426339752017.6.2020. 11:12:5416.7.2020. 12:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000307312170717630.6.2020. 14:06:0616.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032777.7.2020. 13:06:2416.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032767.7.2020. 13:05:1116.7.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032757.7.2020. 13:04:3016.7.2020. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033167.7.2020. 16:23:5116.7.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032451246958326.7.2020. 14:14:0916.7.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032262677020386.7.2020. 8:51:3716.7.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032391217168856.7.2020. 11:43:0416.7.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033081572878937.7.2020. 15:43:4216.7.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031512.7.2020. 8:26:2916.7.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033721217918069.7.2020. 18:48:3416.7.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341910.7.2020. 14:05:2316.7.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000202113188460720.5.2020. 12:08:0417.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032201181822346.7.2020. 8:16:5617.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032211181826586.7.2020. 8:17:1517.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032292612858696.7.2020. 9:48:0917.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032361168197096.7.2020. 10:35:5217.7.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032607.7.2020. 12:25:5717.7.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032787.7.2020. 13:08:2117.7.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031572.7.2020. 8:33:3517.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023851217126703.6.2020. 11:29:3217.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031532.7.2020. 8:29:1117.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032617.7.2020. 12:28:3617.7.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032627.7.2020. 12:36:0217.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032637.7.2020. 12:36:3217.7.2020. 13:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000297816396157726.6.2020. 11:29:2817.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000297916041073326.6.2020. 11:32:1517.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032931240568297.7.2020. 14:02:4117.7.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033001621997947.7.2020. 14:25:5618.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000276016005695217.6.2020. 12:26:0718.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033281217152858.7.2020. 9:36:1720.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031741217604013.7.2020. 7:59:2020.7.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000183412178025111.5.2020. 13:51:0920.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000196212180336218.5.2020. 9:05:1120.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000285512804955023.6.2020. 13:37:3620.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303512171275529.6.2020. 11:37:0720.7.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000284012178079823.6.2020. 9:34:4920.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031601506894352.7.2020. 8:52:5020.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000299412085624526.6.2020. 13:07:1820.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032121217174933.7.2020. 15:03:4120.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000303812177011229.6.2020. 12:02:3420.7.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000342712177931310.7.2020. 14:47:5720.7.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031991217100913.7.2020. 12:40:5420.7.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033171198430177.7.2020. 16:34:3920.7.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032677.7.2020. 12:43:3120.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032281064796096.7.2020. 9:35:0520.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000342012171709910.7.2020. 14:10:3020.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032301036084706.7.2020. 9:52:3620.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033302672159838.7.2020. 11:11:0720.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000342612172209510.7.2020. 14:45:3520.7.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032997.7.2020. 14:24:0720.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033651217206869.7.2020. 12:37:3420.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033191217640298.7.2020. 8:16:0120.7.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033211217161608.7.2020. 8:22:2020.7.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032797.7.2020. 13:10:1120.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033261217593618.7.2020. 9:25:5920.7.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033411048968688.7.2020. 18:06:3320.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000286316812272723.6.2020. 17:29:1120.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277126170119817.6.2020. 14:14:4920.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277326350696217.6.2020. 14:16:2520.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277412407653717.6.2020. 14:17:4920.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033601217436859.7.2020. 9:49:3721.7.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032807.7.2020. 13:11:1421.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032817.7.2020. 13:13:5221.7.2020. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032827.7.2020. 13:14:2621.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000295612574817525.6.2020. 13:36:5521.7.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216310193712926.5.2020. 9:18:4921.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000216410193711426.5.2020. 9:19:4721.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032031217589083.7.2020. 13:40:0421.7.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033681571962609.7.2020. 13:15:4321.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000338112175939510.7.2020. 9:13:4721.7.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340112173472210.7.2020. 12:06:2921.7.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000286411632937123.6.2020. 17:31:5021.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000286511632936723.6.2020. 17:33:1821.7.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000307630.6.2020. 15:25:5721.7.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033298.7.2020. 10:48:2021.7.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033071218032207.7.2020. 15:40:3321.7.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307912177078630.6.2020. 16:39:3321.7.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033371217646358.7.2020. 11:46:0221.7.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000309016756924430.6.2020. 18:50:5821.7.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000309116756929730.6.2020. 18:53:1421.7.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000308416329653730.6.2020. 17:51:2421.7.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033699.7.2020. 13:20:3921.7.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000305912172552630.6.2020. 8:30:5021.7.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000306012172551130.6.2020. 8:31:2621.7.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000287312173358424.6.2020. 8:01:3422.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033511217133259.7.2020. 8:42:1322.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000289112407303424.6.2020. 12:27:4522.7.2020. 8:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033501217118509.7.2020. 8:40:4022.7.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000030991208265591.7.2020. 8:20:0822.7.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032531120180177.7.2020. 9:49:5322.7.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000287712175143624.6.2020. 8:30:2422.7.2020. 8:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031001217509931.7.2020. 8:30:0422.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032837.7.2020. 13:15:0622.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031011218036251.7.2020. 8:46:4922.7.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032847.7.2020. 13:18:3822.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033381217839138.7.2020. 12:55:4122.7.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031081571683691.7.2020. 9:56:4922.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033611217956169.7.2020. 10:36:5522.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031101217896981.7.2020. 10:50:1322.7.2020. 11:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000342312084088910.7.2020. 14:36:0422.7.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031641216995042.7.2020. 9:47:1222.7.2020. 11:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031912612327303.7.2020. 11:19:4322.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031801218019343.7.2020. 8:58:2323.7.2020. 7:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031791217637263.7.2020. 8:57:0323.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031591217194662.7.2020. 8:50:5123.7.2020. 8:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000290012085181225.6.2020. 8:16:2023.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000292112082371325.6.2020. 9:21:5523.7.2020. 9:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000292612082370925.6.2020. 11:16:4623.7.2020. 9:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000293112177925825.6.2020. 11:27:3623.7.2020. 9:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031631489899992.7.2020. 9:21:3623.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033491613248029.7.2020. 8:34:2623.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033521217698869.7.2020. 8:49:2523.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000339912171341410.7.2020. 11:52:4723.7.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000338312176227210.7.2020. 9:46:0023.7.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031851217670613.7.2020. 9:21:0323.7.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033551564505869.7.2020. 9:08:1123.7.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033542610006939.7.2020. 9:06:3123.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033641217575249.7.2020. 12:35:2023.7.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341110819230710.7.2020. 13:22:1323.7.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033571217043649.7.2020. 9:17:3623.7.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033711586442999.7.2020. 18:09:2023.7.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339315670132210.7.2020. 11:25:0223.7.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000296326.6.2020. 8:15:5524.7.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295216180057825.6.2020. 13:12:0124.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000297512172584626.6.2020. 9:39:2224.7.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033471626804949.7.2020. 8:13:5424.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032597.7.2020. 12:24:2424.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033481217589279.7.2020. 8:14:3624.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033591569704559.7.2020. 9:40:1224.7.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032657.7.2020. 12:40:2424.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000337812177083710.7.2020. 8:58:2824.7.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032667.7.2020. 12:41:3224.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032687.7.2020. 12:54:1424.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000338412777743210.7.2020. 10:09:0624.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340012180350210.7.2020. 12:05:0524.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032697.7.2020. 12:58:5124.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000340812175068810.7.2020. 12:44:2524.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340916254263510.7.2020. 12:44:5924.7.2020. 12:15:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000340216131485810.7.2020. 12:10:5824.7.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000277616341885817.6.2020. 14:25:5925.7.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000286626259436423.6.2020. 17:45:1625.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000286912251301223.6.2020. 18:02:5426.7.2020. 13:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000006571111059043.2.2020. 9:12:0026.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000277712251610617.6.2020. 14:35:1926.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000337512171151110.7.2020. 8:01:2327.7.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000301812175969629.6.2020. 8:28:5027.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000304012173255229.6.2020. 12:20:3927.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032921202203697.7.2020. 14:00:5027.7.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000341326650888010.7.2020. 13:29:4927.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032867.7.2020. 13:26:3427.7.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341426336135610.7.2020. 13:35:0327.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032877.7.2020. 13:27:3527.7.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032907.7.2020. 13:30:5427.7.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000274015531806317.6.2020. 10:42:2527.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032887.7.2020. 13:28:0827.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032381217136986.7.2020. 11:39:0127.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032897.7.2020. 13:29:0027.7.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025241675244228.6.2020. 17:18:4627.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000025252614302778.6.2020. 17:19:2927.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000032431634444296.7.2020. 13:20:3627.7.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000023801316651523.6.2020. 9:48:2228.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033031217090647.7.2020. 14:44:0028.7.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000272212489016216.6.2020. 15:19:4528.7.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033151577215917.7.2020. 16:22:2728.7.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337912173419210.7.2020. 9:03:2628.7.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033231217319068.7.2020. 8:29:5429.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337310.7.2020. 7:00:2329.7.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033331192916788.7.2020. 11:20:0229.7.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000304112176525829.6.2020. 12:50:1729.7.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295016369127925.6.2020. 12:34:2929.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024501015564735.6.2020. 13:39:1830.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033631217770929.7.2020. 12:31:4431.7.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337412177710510.7.2020. 7:56:3631.7.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337712173792410.7.2020. 8:08:0931.7.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000341012172350010.7.2020. 12:49:4431.7.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033671532830669.7.2020. 12:53:1131.7.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339412177923910.7.2020. 11:28:4731.7.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000025211244238328.6.2020. 16:30:0931.7.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025231244242248.6.2020. 16:33:0531.7.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025221244238478.6.2020. 16:30:4031.7.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000289226292436924.6.2020. 12:37:2631.7.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024371218033625.6.2020. 8:54:233.8.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000280913255108118.6.2020. 13:12:343.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000032001615997413.7.2020. 12:50:303.8.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032341218039116.7.2020. 10:09:213.8.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033221520441758.7.2020. 8:24:303.8.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031841217042413.7.2020. 9:18:273.8.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031241190980091.7.2020. 11:42:353.8.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000275016332971517.6.2020. 11:43:073.8.2020. 12:15:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033561217043649.7.2020. 9:15:084.8.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033181495311308.7.2020. 7:49:067.8.2020. 7:45:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033431389326099.7.2020. 7:38:1310.8.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033441217328499.7.2020. 7:42:1510.8.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000256912178572710.6.2020. 9:04:4710.8.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000032942625636657.7.2020. 14:04:3810.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033451241553529.7.2020. 7:50:0310.8.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000113216197101820.2.2020. 15:07:2610.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113326342736720.2.2020. 15:09:0610.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113516744054020.2.2020. 15:12:0310.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000113616325895820.2.2020. 15:13:2710.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000033311217398998.7.2020. 11:14:1110.8.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000121526516669424.2.2020. 13:26:0711.8.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000308716091656030.6.2020. 18:08:4811.8.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000308912172444330.6.2020. 18:40:0911.8.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000337612822542910.7.2020. 8:06:3318.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000033131334251137.7.2020. 15:55:5418.8.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000341714800539910.7.2020. 13:52:5819.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031331436787701.7.2020. 13:53:2321.8.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031341436787661.7.2020. 13:54:1821.8.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031351436389111.7.2020. 13:55:2621.8.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031361436389261.7.2020. 13:56:1121.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000339212177005710.7.2020. 11:16:0421.8.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295412171163425.6.2020. 13:19:2525.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000291612174080125.6.2020. 9:03:2626.8.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000282212422575119.6.2020. 10:10:0628.8.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000226812179012129.5.2020. 10:07:4928.8.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025061258357868.6.2020. 15:44:0131.8.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000025071094750538.6.2020. 15:45:0131.8.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023581319302712.6.2020. 16:46:271.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024001035533763.6.2020. 13:28:271.9.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024011039446353.6.2020. 13:29:011.9.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000270114945166016.6.2020. 11:20:361.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000129611743169526.2.2020. 13:03:521.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031051231711511.7.2020. 9:04:571.9.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031062647870071.7.2020. 9:07:551.9.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031251208290891.7.2020. 11:51:021.9.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023601287564162.6.2020. 17:42:122.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000014291217193584.3.2020. 14:00:354.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000025431438001949.6.2020. 13:43:576.9.2020. 14:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024321047732375.6.2020. 8:04:267.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000132914240676027.2.2020. 13:55:307.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024071367167794.6.2020. 8:57:267.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000013741200336352.3.2020. 13:49:097.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000188312172286013.5.2020. 11:45:597.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023671217474803.6.2020. 8:07:487.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031391219731811.7.2020. 15:05:057.9.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000023871217990363.6.2020. 11:39:207.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031401.7.2020. 15:07:437.9.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000211212179075725.5.2020. 10:55:037.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000017931217853607.5.2020. 13:59:037.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024451217272215.6.2020. 11:08:127.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031871218004803.7.2020. 9:47:239.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024161208548554.6.2020. 11:18:229.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000257515622410310.6.2020. 11:03:599.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000257012084014510.6.2020. 9:07:0610.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000257112172379910.6.2020. 9:29:5910.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000258612175937610.6.2020. 12:28:1210.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000121712506018424.2.2020. 13:39:1713.9.2020. 13:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000024151217756984.6.2020. 11:10:1614.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000281511728634619.6.2020. 8:08:1214.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000265013346202915.6.2020. 9:31:3815.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000264412176545515.6.2020. 8:24:3415.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000265212177331415.6.2020. 9:41:4615.9.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000271612083724916.6.2020. 13:10:1116.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024511215213575.6.2020. 13:47:3121.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024531217473875.6.2020. 14:12:5021.9.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000024541015564735.6.2020. 14:22:0121.9.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000272612176565216.6.2020. 17:41:1122.9.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000286212175729523.6.2020. 17:18:2323.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288512179182524.6.2020. 10:54:5223.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000287812171548224.6.2020. 8:36:0024.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000295712176957025.6.2020. 13:49:4424.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000293712173214325.6.2020. 11:51:0025.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000271812174550116.6.2020. 13:40:4228.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024591208221138.6.2020. 8:58:3528.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307012082746830.6.2020. 13:31:2328.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307812174548430.6.2020. 16:16:4429.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000306912178789930.6.2020. 13:07:1530.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224211909305028.5.2020. 9:50:295.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031781185115843.7.2020. 8:35:215.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033241217810868.7.2020. 8:41:538.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033271217662188.7.2020. 9:33:098.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033251217192698.7.2020. 9:22:138.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000338212173637710.7.2020. 9:20:5212.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033401217484028.7.2020. 14:35:4512.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031751217992483.7.2020. 8:20:137.12.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija