Wartelisten

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja, bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika i slično).

 

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

 

Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama.

 

Ako u rubrici ‘datum prijema’ piše ‘NE’, to označava da je pacijent upućen u drugu ustanovu prema pripadajućoj dijagnozi.

 

Ako je rubrika ‘datum prijema’ prazna, to označava da do datuma ažuriranja liste čekanja nismo dobili potrebitu medicinsku dokumentaciju.

 

Šifra pacijenta se sastoji od inicijala bolesnika i broja ili br. osigurane osobe.

 

Pretraživanje tablice po šifri

Kako bi što prije pronašli Vama poznatu šifru, pritisnite kombinaciju  CTRL+F  na Vašoj tipkovnici i zatim unesite Vašu šifru.

 

IdentifikatorPacijentDatumUpisaDatumPrijemaRadilisteRadilisteNaziv
3787378722000050851570675769.9.2020. 14:40:0923.9.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000472312673297331.8.2020. 11:45:5223.9.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000047991217701122.9.2020. 8:34:3023.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050331217687659.9.2020. 9:30:1323.9.2020. 11:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000048161208371302.9.2020. 10:58:1023.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050651217427389.9.2020. 12:59:1023.9.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000257515622410310.6.2020. 11:03:5923.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050661277836349.9.2020. 13:11:5523.9.2020. 11:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000537812614718922.9.2020. 15:48:5823.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050571217270629.9.2020. 12:30:4323.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529712943133218.9.2020. 14:32:4723.9.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000047671217100911.9.2020. 12:03:1523.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529812943135118.9.2020. 14:33:3623.9.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000461212171275526.8.2020. 11:33:5623.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000523912180664916.9.2020. 14:16:0323.9.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000518812175409314.9.2020. 11:41:5223.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530812174840218.9.2020. 15:53:3023.9.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050671217442369.9.2020. 13:35:0823.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530915280159618.9.2020. 15:56:3023.9.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050809.9.2020. 14:09:4523.9.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000444212180193420.8.2020. 8:20:5324.9.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000287812171548224.6.2020. 8:36:0024.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444312176372620.8.2020. 8:21:1824.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048891217507433.9.2020. 8:29:0624.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444412171802520.8.2020. 8:21:4324.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000466412082371327.8.2020. 11:53:1524.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536612177919222.9.2020. 12:49:1724.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000523013062199216.9.2020. 11:33:3224.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514513136054211.9.2020. 11:49:4924.9.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523215698080416.9.2020. 12:03:3224.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000518914861236614.9.2020. 11:56:5224.9.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523312180612116.9.2020. 12:30:4824.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000523826099767916.9.2020. 14:03:2024.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531112179880318.9.2020. 16:03:4524.9.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000444512178635420.8.2020. 8:22:1024.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527215191762518.9.2020. 10:47:0124.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531926314740921.9.2020. 9:00:3424.9.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000048921569704553.9.2020. 8:47:0224.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532015509962421.9.2020. 9:01:0024.9.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000536413371109522.9.2020. 12:35:3624.9.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534012796342021.9.2020. 13:08:5324.9.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534114778284721.9.2020. 13:09:2224.9.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526212180336217.9.2020. 17:13:3624.9.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534514449556121.9.2020. 13:25:1524.9.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000528011720584818.9.2020. 11:25:1124.9.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000517911728634614.9.2020. 9:26:1624.9.2020. 15:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523412176345916.9.2020. 12:36:4924.9.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525812176957017.9.2020. 11:39:5424.9.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531016145944518.9.2020. 16:00:1524.9.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000516912171556711.9.2020. 16:06:5224.9.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000516612179333811.9.2020. 15:52:4624.9.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000519312173885214.9.2020. 12:20:0424.9.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526313622743318.9.2020. 6:13:4524.9.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000460713672128126.8.2020. 9:24:5424.9.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000517612642436714.9.2020. 9:10:3024.9.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523516729958616.9.2020. 12:56:3824.9.2020. 19:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523626230705516.9.2020. 12:57:4024.9.2020. 19:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000532212171688521.9.2020. 9:06:5224.9.2020. 19:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000529010109417318.9.2020. 13:34:0125.9.2020. 7:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000049181064612884.9.2020. 11:38:3625.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000534621.9.2020. 13:27:5425.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000512212177709210.9.2020. 11:45:5525.9.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000512512177710510.9.2020. 11:53:0125.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000535411553966222.9.2020. 10:41:4225.9.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000417012173158810.8.2020. 13:24:3125.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521814336675916.9.2020. 8:24:2525.9.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000517512178391314.9.2020. 8:57:5425.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522013020706516.9.2020. 8:49:4225.9.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000377512777743224.7.2020. 11:06:5625.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000526812197318118.9.2020. 8:38:4525.9.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531312174633618.9.2020. 16:09:4625.9.2020. 10:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527312176928418.9.2020. 10:50:1725.9.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000295712176957025.6.2020. 13:49:4425.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000528212171267018.9.2020. 11:33:0125.9.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526110197100617.9.2020. 15:49:4725.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000528412287915618.9.2020. 11:59:4225.9.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527115705895218.9.2020. 10:28:2025.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514612179180611.9.2020. 12:27:1425.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000535613351647922.9.2020. 11:02:3025.9.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527712170043118.9.2020. 10:56:2025.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000535713351658722.9.2020. 11:04:1825.9.2020. 12:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527812293618218.9.2020. 11:15:0025.9.2020. 12:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000528512178535618.9.2020. 12:54:2925.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527911148030918.9.2020. 11:21:1225.9.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000529612180728018.9.2020. 14:18:5125.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527012178743718.9.2020. 9:54:0925.9.2020. 13:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000527412176928418.9.2020. 10:52:5525.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000527512176930118.9.2020. 10:54:0225.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531412177288618.9.2020. 16:13:4525.9.2020. 13:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000532513181693721.9.2020. 9:25:5025.9.2020. 14:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535112364654222.9.2020. 10:29:5425.9.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535212403634522.9.2020. 10:30:4525.9.2020. 14:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050151618875168.9.2020. 16:04:1325.9.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000515214928154711.9.2020. 14:21:3425.9.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000536122.9.2020. 12:31:4325.9.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000536222.9.2020. 12:32:2025.9.2020. 15:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000444812180193420.8.2020. 8:23:3028.9.2020. 7:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444712176372620.8.2020. 8:23:0828.9.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000393312177980731.7.2020. 9:44:2928.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000438813264289219.8.2020. 14:05:5428.9.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000271812174550116.6.2020. 13:40:4228.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000444915111059520.8.2020. 8:23:5128.9.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000024591208221138.6.2020. 8:58:3528.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445012171802520.8.2020. 8:24:1228.9.2020. 10:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000453112173056024.8.2020. 11:25:1528.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000471915887946831.8.2020. 11:03:4328.9.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049471047732377.9.2020. 8:02:2628.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000461012179012126.8.2020. 9:46:1728.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000518015916819614.9.2020. 9:30:3028.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000472412174875631.8.2020. 12:05:5628.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445112178635420.8.2020. 8:24:5628.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000518412177786814.9.2020. 11:20:2528.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307012082746830.6.2020. 13:31:2328.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521612178190215.9.2020. 18:28:3229.9.2020. 11:30:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000510012176803610.9.2020. 9:16:5529.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529912178225818.9.2020. 14:41:0029.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530015724858718.9.2020. 14:42:0029.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000530112171613718.9.2020. 14:44:0829.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049232638128584.9.2020. 12:26:1929.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532413537302921.9.2020. 9:14:1629.9.2020. 13:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000307812174548430.6.2020. 16:16:4429.9.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529316043396318.9.2020. 14:10:2129.9.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000040321556303774.8.2020. 17:09:5729.9.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529512082304118.9.2020. 14:15:1929.9.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000529412179316418.9.2020. 14:13:0629.9.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000047801208290891.9.2020. 16:56:0329.9.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050231625426358.9.2020. 18:36:2129.9.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050241217506888.9.2020. 18:38:3229.9.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049331621075614.9.2020. 14:55:0029.9.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536026249726922.9.2020. 12:27:0029.9.2020. 18:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000448112175921521.8.2020. 8:09:1329.9.2020. 18:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049591217320737.9.2020. 10:10:5430.9.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050281217708379.9.2020. 8:24:0730.9.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000306912178789930.6.2020. 13:07:1530.9.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050521217644619.9.2020. 11:57:2930.9.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000288512179182524.6.2020. 10:54:5230.9.2020. 10:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000446912170571420.8.2020. 13:02:0030.9.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050451208548559.9.2020. 11:09:4530.9.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521212176545515.9.2020. 15:08:2730.9.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522812172598816.9.2020. 11:13:5030.9.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522912176861916.9.2020. 11:14:4230.9.2020. 12:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000534816366676121.9.2020. 14:09:4530.9.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537722.9.2020. 15:46:5430.9.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445312180193420.8.2020. 8:26:151.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445412176372620.8.2020. 8:26:361.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000509612176988610.9.2020. 8:45:461.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445512171802520.8.2020. 8:26:571.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048991064273433.9.2020. 12:08:061.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000510112172379910.9.2020. 9:23:091.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000511612175569310.9.2020. 11:21:571.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000513215716836910.9.2020. 13:36:561.10.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525711834003417.9.2020. 9:23:081.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525912175505317.9.2020. 12:40:331.10.2020. 12:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445212178635420.8.2020. 8:25:351.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539712177143023.9.2020. 9:07:161.10.2020. 13:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000510213250929210.9.2020. 9:26:421.10.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
3787378722000050261495311309.9.2020. 8:10:442.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000513812175892711.9.2020. 8:16:522.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000445615111059520.8.2020. 8:27:332.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000519915.9.2020. 8:15:012.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000511112175550910.9.2020. 11:07:352.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520015.9.2020. 8:16:072.10.2020. 9:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533312082267921.9.2020. 11:24:342.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520115.9.2020. 8:16:422.10.2020. 10:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000520215.9.2020. 8:19:392.10.2020. 10:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000514412178969811.9.2020. 11:18:092.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520315.9.2020. 8:20:422.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000523112179368116.9.2020. 11:57:422.10.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520415.9.2020. 8:21:542.10.2020. 11:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050251217272219.9.2020. 8:06:362.10.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520615.9.2020. 8:24:392.10.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000520515.9.2020. 8:23:482.10.2020. 12:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000526412179970818.9.2020. 7:23:512.10.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000511312089439410.9.2020. 11:16:554.10.2020. 15:00:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000513012019339110.9.2020. 13:18:134.10.2020. 15:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000524112180193417.9.2020. 8:18:335.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000224211909305028.5.2020. 9:50:295.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000511410.9.2020. 11:17:595.10.2020. 8:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000031781185115843.7.2020. 8:35:215.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537322.9.2020. 13:40:555.10.2020. 8:30:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524212176372617.9.2020. 8:19:125.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000522412065712816.9.2020. 9:15:435.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536913324092822.9.2020. 13:28:275.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524315111059517.9.2020. 8:19:505.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537013374418022.9.2020. 13:29:175.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000049151217379244.9.2020. 11:11:335.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537113348906922.9.2020. 13:30:025.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524412171802517.9.2020. 8:22:365.10.2020. 10:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000453012175969624.8.2020. 11:20:055.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537413354788822.9.2020. 13:54:315.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000519112694949114.9.2020. 12:08:155.10.2020. 11:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000533212169952321.9.2020. 11:22:405.10.2020. 11:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524512178635417.9.2020. 8:22:595.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000455912086457025.8.2020. 9:38:145.10.2020. 14:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000513114336170510.9.2020. 13:27:325.10.2020. 15:30:00STCSTC - Stacionar fizikalne medicine
37873787220000525614336172417.9.2020. 9:11:176.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000050351217319069.9.2020. 9:44:196.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000520912177923915.9.2020. 12:20:526.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536310360847022.9.2020. 12:33:316.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536813346202922.9.2020. 13:25:426.10.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000047971623867612.9.2020. 8:17:406.10.2020. 15:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049221161582644.9.2020. 12:17:306.10.2020. 15:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000453316072964424.8.2020. 12:53:226.10.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537612180322022.9.2020. 15:20:376.10.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048931615997413.9.2020. 9:06:276.10.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000047791673493551.9.2020. 16:51:466.10.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000050201217043648.9.2020. 17:11:386.10.2020. 17:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000538212174951922.9.2020. 16:39:576.10.2020. 17:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540412173038223.9.2020. 9:41:206.10.2020. 18:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532612084261621.9.2020. 9:27:297.10.2020. 8:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000539012171151123.9.2020. 7:59:457.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531612082751921.9.2020. 8:15:407.10.2020. 8:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000539115688458623.9.2020. 8:01:517.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049651217853607.9.2020. 11:02:527.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000526012170717617.9.2020. 13:39:587.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000529212170716118.9.2020. 14:05:157.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
3787378722000049571217907577.9.2020. 9:37:517.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000049961540185528.9.2020. 10:19:007.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531712085624521.9.2020. 8:55:327.10.2020. 10:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533115452996921.9.2020. 11:15:317.10.2020. 10:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533612180187921.9.2020. 11:54:497.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000531821.9.2020. 8:58:577.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532121.9.2020. 9:02:357.10.2020. 12:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000524612180193417.9.2020. 8:23:348.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033241217810868.7.2020. 8:41:538.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524812176372617.9.2020. 8:25:208.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033271217662188.7.2020. 9:33:098.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524712171802517.9.2020. 8:24:558.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033251217192698.7.2020. 9:22:138.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000524912178635417.9.2020. 8:25:468.10.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531212172552618.9.2020. 16:07:008.10.2020. 13:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534412178096121.9.2020. 13:21:038.10.2020. 15:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534912173195921.9.2020. 14:31:338.10.2020. 15:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000534712173989921.9.2020. 13:41:398.10.2020. 15:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533812174299221.9.2020. 12:02:598.10.2020. 16:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535313114823522.9.2020. 10:39:248.10.2020. 16:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535512171981822.9.2020. 11:00:218.10.2020. 16:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000530612171730918.9.2020. 15:33:348.10.2020. 17:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000535916337666622.9.2020. 12:02:088.10.2020. 17:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000536512176931622.9.2020. 12:37:198.10.2020. 17:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000537512558513922.9.2020. 14:59:578.10.2020. 18:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000538012082392522.9.2020. 16:18:358.10.2020. 18:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000538512176565222.9.2020. 16:55:428.10.2020. 18:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000539912177542923.9.2020. 9:14:378.10.2020. 19:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525015111059517.9.2020. 8:26:099.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540012175459123.9.2020. 9:16:109.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540212171943223.9.2020. 9:35:029.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525112180193417.9.2020. 8:26:3212.10.2020. 7:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000338212173637710.7.2020. 9:20:5212.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525212176372617.9.2020. 8:26:5412.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525515111059517.9.2020. 8:28:1012.10.2020. 8:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000424712563783014.8.2020. 8:21:4012.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000464814282632827.8.2020. 9:01:1212.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000464913086704827.8.2020. 9:02:4812.10.2020. 9:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000525315111059517.9.2020. 8:27:1512.10.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000525412171802517.9.2020. 8:27:3912.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000033401217484028.7.2020. 14:35:4512.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000538612084178322.9.2020. 17:07:1212.10.2020. 11:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000364212085190120.7.2020. 13:32:2713.10.2020. 17:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539612085007223.9.2020. 9:07:1614.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539812085181223.9.2020. 9:07:5814.10.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514712170669511.9.2020. 12:40:5914.10.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000533912175099321.9.2020. 12:05:0014.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540112179903623.9.2020. 9:33:3214.10.2020. 9:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000457312177005725.8.2020. 12:29:3620.10.2020. 12:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532812173840521.9.2020. 9:41:0020.10.2020. 14:20:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000521712011594915.9.2020. 18:36:4020.10.2020. 15:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000521312179609915.9.2020. 16:55:2320.10.2020. 16:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539312180048023.9.2020. 8:18:1921.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532712174738721.9.2020. 9:40:0721.10.2020. 9:40:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000369112171332522.7.2020. 8:44:3422.10.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000370112169950422.7.2020. 11:09:0122.10.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000512012174355810.9.2020. 11:30:5122.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000466712082370927.8.2020. 12:01:1123.10.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000528112175579718.9.2020. 11:31:5323.10.2020. 11:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000540512176565223.9.2020. 9:53:2927.10.2020. 16:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000534311422460221.9.2020. 13:15:512.11.2020. 13:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000538412172444322.9.2020. 16:53:213.11.2020. 16:40:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000537212172584622.9.2020. 13:34:234.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000361712178079820.7.2020. 9:14:599.11.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000539412175143623.9.2020. 8:33:2311.11.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000509912084014510.9.2020. 9:12:4611.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000540312174080123.9.2020. 9:40:1311.11.2020. 9:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000531512176402921.9.2020. 8:08:4223.11.2020. 8:20:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000532312175936121.9.2020. 9:11:0323.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000458312173284925.8.2020. 15:06:1825.11.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000465012176110927.8.2020. 9:17:0127.11.2020. 9:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000031751217992483.7.2020. 8:20:137.12.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
3787378722000048102633242582.9.2020. 9:24:187.12.2020. 9:00:00F01F01 - Fizikalna medicina i rehabilitacija
37873787220000513311950709810.9.2020. 13:42:3010.12.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000514012172350011.9.2020. 8:42:3811.12.2020. 8:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
37873787220000536712178571222.9.2020. 13:05:1718.12.2020. 11:00:00DERDER - Dermatologija i venerologija
12174702916.8.2017. 8:26:30F01Ordinacija